UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Report Card 16: Worlds of Influence – Understanding what shapes child well-being in rich countries

Report Card 16: Worlds of Influence – Understanding what shapes child well-being in rich countries

Rapporten har undersökt hur barn har det i världens rika länder inom EU och OECD. Länderna har rankats utifrån barnens psykiska och fysiska hälsa samt skolkunskaper och sociala färdigheter.

omslag-report-card-16-png f366d9eda68c0603

Worlds of Influence

Utgiven 2020.

| 3MB