UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Underlag från UNICEF Sverige inför riksdagens utrikespolitiska debatt 24 februari 2021

Inför riksdagens utrikespolitiska debatt

Underlag från UNICEF Sverige inför riksdagens utrikespolitiska debatt 24 februari 2021.

Underlag från 2021-02-23:

Sverige har en lång tradition av internationell solidaritet som bland annat yttrar sig i målet om att en procent av landets bruttonationalinkomst ska gå till internationellt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Under årens lopp har det gjort att miljontals barn och vuxna har fått sin rätt till utbildning, rent vatten, toaletter och livsviktig hälsovård tillgodosedd. Med anledning av riksdagens utrikespolitiska debatt den 24 februari 2021 lämnar vi därför följande underlag till berörda riksdagsledamöter och statsråd. Bland annat trycker vi på vikten av att behålla enprocentsmålet för svenskt bistånd, samt att öka stödet till ACT-A och Covax för att säkra en rättvis fördelning av covidvaccin.

Inför riksdagens utrikespolitiska debatt 24 februari 2021

Utgiven 2021.

| 652KB