Tryggare hem för barn 2022:71

Remissvar från 2023-05-05:

UNICEF Sverige har under lång tid pekat på behovet av ökad trygghet och kontinuitet för placerade barn. I dag är det mer regel än undantag att barn som placeras i samhällets vård tvingas till upprepade uppbrott. Detta är ett allvarligt rättighetsproblem som innebär stora påfrestningar för redan utsatta barn. Något samhället måste lägga stor kraft och energi på att motverka. Vi har även under lång tid uppmärksammat och påtalat att barnets rättigheter inte säkerställs i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Utgiven 2023

Tryggare hem för barn 2022:71

Utgiven 2023

| 189KB