UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Remissvar UNICEF: Barnkonventionen blir svensk lag

Barnkonventionen blir svensk lag

Remissvar från 2016-10-10:

UNICEF Sverige välkomnar betänkandet av utredningen Barnkonventionen blir svensk lag, som sätter barn som rättighetsbärare i fokus. Synsättet på barn som en aktör snarare än objekt förtydligas och genomsyrar större delen av utredningen. Särskilt positivt är att barns rätt till delaktighet och inflytande så tydligt lyfts fram tillsammans med principen om barnets bästa.

Utgiven 2016

Remissvar på betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag

Utgiven 2016

| 787KB