UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Remissvar: Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Utkast till lagrådsremiss Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skä

Remissvar från 2023-03-30:

UNICEF Sverige avstyrker samtliga förslag i lagrådsremissen. En konsekvens av förslagen är att de lagliga vägarna till Sverige blir färre. Följden av att strama åt möjligheterna till familjeåterförening, såsom föreslås, är att färre människor som flytt undan krig och förföljelse får leva med sina familjer och att fler människor tvingas ge sig ut på farliga resor för att kunna återförenas med sina familjer. Förslaget i lagrådsremissen om att begränsa anhöriginvandring går dessutom rakt emot FN:s barnrättskommittés rekommendationer.

Remissvar Utkast till lagrådsremiss Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Utgiven 2023

| 222KB