UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Barnkonventionen som lag i praktiken

Barnkonventionen som lag i praktiken

Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. För att undersöka hur rättsutvecklingen har sett ut sedan dess har UNICEF Sverige granskat ett antal domar från 2020. Våra observationer presenteras i den här kartläggningen.

Barnkonventionen som lag i praktiken omslag 9200f4628899e0d9

Barn-konventionen som svensk lag

Utgiven 2021.

| 609KB