UNICEFPress och mediaRapporter och publikationer
Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll

Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll

År 2011 antog FN ett tredje tilläggsprotokoll till barnkonventionen. Det ger barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté i de fall deras rättigheter har kränkts och de inte har haft möjlighet att få upprättelse i hemlandet. I den här foldern kan du läsa mer om vad protokollet innebär och varför det behövs.

omslag-bk-tredje-tillagg-png af29bdb855f67cdf

Barn-konventionens tredje tilläggs-protokoll

Utgiven 2019.

| 4MB