Gå till innehållet

Våra barnrätts­frågor i Sverige

Folder med kort­fattad informa­tion om UNICEF Sveriges arbete på natio­nell nivå och de barn­rätts­frågor som är centrala för vårt arbete i Sverige.

Finns att ladda ned här, men det går också att beställa tryckta exemplar gratis på unicefbutiken.se.