Gå till innehållet

Ungas röster om socialt utan­för­skap i Sverige

Avgiftsfri läx­hjälp, kontakt­personer, ungdoms­gårdar och möjlig­het att låna datorer för att göra läxor. Det är vad barn som lever i socialt utan­för­skap i Sverige själva lyfter fram som exempel på insatser som kan hjälpa dem. I rapporten, som är fram­tagen av UNICEF till­sammans med Social­hög­skolan i Stockholm, berättar barnen själva om sin livs­situa­tion.

Finns även att beställa gratis på unicefbutiken.se.