Gå till innehållet

Ungas röster om socialt utanförskap i Sverige

Avgiftsfri läxhjälp, kontaktpersoner, ungdomsgårdar och möjlighet att låna datorer för att göra läxor. Det är vad barn som lever i socialt utanförskap i Sverige själva lyfter fram som exempel på insatser som kan hjälpa dem. I rapporten, som är framtagen av UNICEF tillsammans med Socialhögskolan i Stockholm, berättar barnen själva om sin livssituation.

Finns även att beställa gratis på unicefbutiken.se.