Gå till innehållet

Thirsting for a future

Water and children in a changing climate.

I UNICEFs rapport Thirsting for a Future: Water and children in a changing climate fram­kommer det att cirka 600 miljoner barn kommer att leva i områden med extrem vatten­brist år 2040. Det inne­bär att ett av fyra barn kommer att leva med mycket begrän­sad till­gång till vatten. Det beror exempel­vis på att jordens befolk­ning ökar, att vi konsu­merar allt mer och att produk­tionen av mat växer för varje dag.