Gå till innehållet

Report Card 13: A league table of inequality in child well-being in rich countries

I rapporten "Report Card 13: A league table of inequality in child well-being in rich countries" har det undersökts hur stora klyftorna tillåts bli mellan de tio procent av barnen som är mest utsatta i samhället, och de barn som utgör genomsnittet. Rapporten har studerat barns situation inom fyra områden: inkomst, utbildning, hälsa och välbefinnande. I en jämförelse mellan rika länder hamnar Sverige långt ner på listan. Våra grannländer ligger däremot i topp.