Gå till innehållet

Just nu dubblas din gåva av Akelius Foundation.
Du hjälper därför dubbelt så många barn.

Stöd oss

Rapportserie: Nutrition

Rapport över vilka resultat som upp­nåtts under året som gått inom UNICEFs fokus­område näring.