Gå till innehållet
Din gåva
dubblas!

Akelius Foundation matchar just nu alla gåvor som skänks till UNICEF.
Din gåva räddar därför dubbelt så många barn!

Narrowing the Gaps: The power of inves­ting in the poorest children

Rapporten tar upp vikten av att foku­sera på de mest utsatta barnen.