Gå till innehållet
Din gåva
dubblas!

Akelius Foundation matchar just nu alla gåvor som skänks till UNICEF.
Din gåva räddar därför dubbelt så många barn!

Lyssna på oss!

Rapport om barns upp­level­ser som asyl­sökande i Sverige

Asylsökande barn och unga är en utsatt grupp det ofta talas om i Sverige. Mera sällan talar vi med barnen själva, om deras upp­level­ser och erfaren­heter av den svenska asyl­pro­cessen. ”Lyssna på oss!” är ett undan­tag. I denna 24 sidor långa rapport inter­vjuas 20 barn och unga om sina upp­level­ser.

Finns även att beställa gratis på unicefbutiken.se.