Gå till innehållet

Lyssna på oss!

Rapport om barns upp­level­ser som asyl­sökande i Sverige

Asylsökande barn och unga är en utsatt grupp det ofta talas om i Sverige. Mera sällan talar vi med barnen själva, om deras upp­level­ser och erfaren­heter av den svenska asyl­pro­cessen. ”Lyssna på oss!” är ett undan­tag. I denna 24 sidor långa rapport inter­vjuas 20 barn och unga om sina upp­level­ser.

Finns även att beställa gratis på unicefbutiken.se.