Gå till innehållet

Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children

Rapporten beskriver före­komsten av olika typer av våld mot barn med stati­stik från 190 länder. Alla former av våld mot barn får mycket all­var­liga konse­kvenser. Där det är relevant visar rapporten siffror baserade på kön och ålder, för att visa på olika risk­faktorer och sätt att skydda barnen.