Gå till innehållet

Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children

Rapporten beskriver förekomsten av olika typer av våld mot barn med statistik från 190 länder. Alla former av våld mot barn får mycket allvarliga konsekvenser. Där det är relevant visar rapporten siffror baserade på kön och ålder, för att visa på olika riskfaktorer och sätt att skydda barnen.