Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children

98880

Rapporten beskriver förekomsten av olika typer av våld mot barn med statistik från 190 länder. Alla former av våld mot barn får mycket allvarliga konsekvenser. Där det är relevant visar rapporten siffror baserade på kön och ålder, för att visa på olika riskfaktorer och sätt att skydda barnen.

Utgiven: 2014

Ladda ned rapport