Gå till innehållet

Just nu dubblas din gåva av Akelius Foundation.
Du hjälper därför dubbelt så många barn.

Stöd oss

Every Child's Birth Right

Inequities and trends in birth registration

Det är alla barns rätt att regi­streras och få ett födelse­bevis, men i många länder är det något som inte sker auto­matiskt. Beviset är på många sätt en nyckel till fram­tiden då barn som saknar födelse­bevis till exempel kan bli nekade att gå i skolan. Med ett födelse­bevis är det också lättare för myndig­heterna att skydda barnet mot till exempel barn­arbete och barn­äkten­skap. Rapporten beskriver statistik över födelse­regi­strering världen över.