Gå till innehållet

Every Child's Birth Right

Inequities and trends in birth registration

Det är alla barns rätt att regi­streras och få ett födelse­bevis, men i många länder är det något som inte sker auto­matiskt. Beviset är på många sätt en nyckel till fram­tiden då barn som saknar födelse­bevis till exempel kan bli nekade att gå i skolan. Med ett födelse­bevis är det också lättare för myndig­heterna att skydda barnet mot till exempel barn­arbete och barn­äkten­skap. Rapporten beskriver statistik över födelse­regi­strering världen över.