Every Child's Birth Right Inequities and trends in birth registration

98881

Det är alla barns rätt att registreras och få ett födelsebevis, men i många länder är det något som inte sker automatiskt. Beviset är på många sätt en nyckel till framtiden då barn som saknar födelsebevis till exempel kan bli nekade att gå i skolan. Med ett födelsebevis är det också lättare för myndigheterna att skydda barnet mot till exempel barnarbete och barnäktenskap. Rapporten beskriver statistik över födelseregistrering världen över.

Utgiven: 2013