Gå till innehållet

Just nu dubblas din gåva av Akelius Foundation.
Du hjälper därför dubbelt så många barn.

Stöd oss

Committing to Child Survival: A Promise Renewed

Progress Report 2014

Rapporten diskuterar utveck­ling kring nyföddas över­levnad sedan 1990, och fram­steg för mödrar och nyfödda.