Gå till innehållet

Committing to Child Survival: A Promise Renewed

Progress Report 2014

Rapporten diskuterar utveck­ling kring nyföddas över­levnad sedan 1990, och fram­steg för mödrar och nyfödda.