Committing to Child Survival: A Promise Renewed Progress Report 2014

98875

Rapporten diskuterar utveckling kring nyföddas överlevnad sedan 1990, och framsteg för mödrar och nyfödda.

Utgiven: 2014

Ladda ned rapport