Gå till innehållet

Committing to Child Survival: A Promise Renewed

Progress Report 2014

Rapporten diskuterar utveckling kring nyföddas överlevnad sedan 1990, och framsteg för mödrar och nyfödda.