Gå till innehållet

Children falling through the cracks: The children of Yemen

Rapporten tar upp den akuta situation som pågår i Jemen. När kriget i Mellanösterns fattigaste land går in på sitt tredje år lider en halv miljon barn av undernäring och över två tredjedelar av landets flickor gifts bort innan de fyllt 18 år.