Gå till innehållet

Rapportserie: Children and AIDS

Rapporter om barn, hiv och aids, och utvecklingen i världen. Framtagna av UNICEF i samarbete med UNAIDS och WHO.

 • Children, Adolescents & AIDS 2015

  Rapporten beskriver situationen för barn och unga som lever med hiv och aids. Hur läget ser ut idag, och vilka lösningar som behövs för att skapa en bättre framtid för barnen.

  Utgiven 2015
  Ladda ned rapport (pdf 2 MB)

 • Towards an AIDS-free generation

  Rapporten undersöker situationen för barn, ungdomar och kvinnor som lever med hiv och aids världen över. Den visar också vilka åtgärder som behöver göras för att förbättra deras liv och för att förebygga ytterligare spridning av hiv, mot målet med en aidsfri generation.

  Utgiven 2013
  Ladda ned rapport (pdf 3 MB)

 • Global HIV/AIDS response

  Rapport om utvecklingen av hiv och aids i världen. Rapporten som har tagits fram av WHO, UNICEF och UNAIDS är den femte rapporten i ordningen.

  Utgiven 2011
  Ladda ned rapport (pdf 3 MB)

 • Children and AIDS

  Rapporten undersöker situationen för barn, ungdomar och kvinnor som lever med hiv och aids världen över. Den visar också vilka åtgärder som behöver göras för att förbättra deras liv och för att förebygga ytterligare spridning av hiv.

  Utgiven 2010
  Ladda ned rapport (document 2 MB)

 • Children and AIDS Country Fact Sheets

  Fakta och statistikkring barn och hiv och aids, land för land.

  Utgiven 2009
  Ladda ned rapport (document 3 MB)