Rapportserie: Children and AIDS

Rapporter om barn, hiv och aids, och utvecklingen i världen. Framtagna av UNICEF i samarbete med UNAIDS och WHO.

 • 106844

  2015: Statistical update

  Rapporten beskriver situationen för barn och unga som lever med hiv och aids. Hur läget ser ut idag, och vilka lösningar som behövs för att skapa en bättre framtid för barnen.

  Ladda ned rapport
 • 98740

  2013: Sixth Stocktaking Report

  Rapporten undersöker situationen för barn, ungdomar och kvinnor som lever med hiv och aids världen över. Den visar också vilka åtgärder som behöver göras för att förbättra deras liv och för att förebygga ytterligare spridning av hiv, mot målet med en aidsfri generation.

  Ladda ned rapport
 • 83517

  2011

  Rapport om utvecklingen av hiv och aids i världen. Rapporten som har tagits fram av WHO, UNICEF och UNAIDS är den femte rapporten i ordningen.

  Ladda ned rapport
 • 83499

  2010: Fifth Stocktaking Report

  Rapporten undersöker situationen för barn, ungdomar och kvinnor som lever med hiv och aids världen över. Den visar också vilka åtgärder som behöver göras för att förbättra deras liv och för att förebygga ytterligare spridning av hiv.

  Ladda ned rapport
 • 83507

  2009

  Fakta och statistikkring barn och hiv och aids, land för land.

  Ladda ned rapport