Gå till innehållet

Rapportserie: Children and AIDS

Rapporter om barn, hiv och aids, och utveck­lingen i världen. Fram­tagna av UNICEF i sam­arbete med UNAIDS och WHO.

 • Children and AIDS

  Kortfattad statistisk information om situationen i världen för barn gällande hiv och aids.

  Utgiven 2017

 • Children, Adolescents & AIDS 2015

  Rapporten beskriver situationen för barn och unga som lever med hiv och aids. Hur läget ser ut idag, och vilka lösningar som behövs för att skapa en bättre framtid för barnen.

  Utgiven 2015

 • Towards an AIDS-free generation

  Rapporten undersöker situationen för barn, ungdomar och kvinnor som lever med hiv och aids världen över. Den visar också vilka åtgärder som behöver göras för att förbättra deras liv och för att förebygga ytterligare spridning av hiv, mot målet med en aidsfri generation.

  Utgiven 2013

 • Global HIV/AIDS response

  Rapport om utvecklingen av hiv och aids i världen. Rapporten som har tagits fram av WHO, UNICEF och UNAIDS är den femte rapporten i ordningen.

  Utgiven 2011

 • Children and AIDS

  Rapporten undersöker situationen för barn, ungdomar och kvinnor som lever med hiv och aids världen över. Den visar också vilka åtgärder som behöver göras för att förbättra deras liv och för att förebygga ytterligare spridning av hiv.

  Utgiven 2010

 • Children and AIDS Country Fact Sheets

  Fakta och statistikkring barn och hiv och aids, land för land.

  Utgiven 2009