Gå till innehållet

Child alert - A Deadly Journey For Children

The central Mediterranean Migration Route.

En rapport om situationen för barn i Libyen och den farliga flyktvägen längs den så kallade centraleuropeiska rutten. Rapporten visar på de extrema risker som framför allt barn och kvinnor utsätts för när de reser från olika Afrikanska länder in till Libyen och sedan vidare till Italien och Europa. Barn som av olika anledningar befinner sig på flykt utsätts för systematiska sexuella övergrepp, exploatering och utnyttjande.