Gå till innehållet

Child alert - A Deadly Journey For Children

The central Mediterranean Migration Route.

En rapport om situa­tionen för barn i Libyen och den farliga flykt­vägen längs den så kallade central­europeiska rutten. Rapporten visar på de extrema risker som fram­för allt barn och kvinnor utsätts för när de reser från olika Afrikanska länder in till Libyen och sedan vidare till Italien och Europa. Barn som av olika anled­ningar befinner sig på flykt utsätts för syste­matiska sexu­ella över­grepp, exploa­tering och utnytt­jande.