Child alert - A Deadly Journey For Children The central Mediterranean Migration Route

112520

En rapport om situationen för barn i Libyen och den farliga flyktvägen längs den så kallade centraleuropeiska rutten. Rapporten visar på de extrema risker som framför allt barn och kvinnor utsätts för när de reser från olika Afrikanska länder in till Libyen och sedan vidare till Italien och Europa. Barn som av olika anledningar befinner sig på flykt utsätts för systematiska sexuella övergrepp, exploatering och utnyttjande.

Utgiven: 2017

Ladda ned rapport