Gå till innehållet

Barnets rättigheter i asylprocessen

Sammanställning av stöddokument för handläggning och prövning av barns asylskäl.

UNHCR och UNICEF Sverige har i samarbete med Migrationsverket sammanställt detta kompendium, för stöd till i första hand handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket som handlägger ärenden som rör barn i asylprövningsverksamheten. Syftet är att materialet ska kunna användas när en ansökan om asyl för ett barn prövas enligt utlänningslagen, då fokus ska ligga på ett individuellt barnrättsperspektiv vid prövningen av barnets skäl för uppehållstillstånd.