Gå till innehållet

Barnets bästa?

En studie om asylsökande barn i socialtjänstens barnavård.

Asylsökande barn som är placerade i samhällsvård kan samtidigt komma att utvisas enligt utlänningslagen. Denna studie syftar till att undersöka hur vanligt det är att asylsökande barn (ej ensamkommande) placeras i samhällsvård, samt att få kunskap om socialtjänstens erfarenheter och förhållningssätt i dessa fall. I studien undersöks också vilken betydelse det får för socialtjänstens arbete att barnen är asylsökande.

Finns även att beställa gratis på unicefbutiken.se.