Gå till innehållet
Din gåva
dubblas!

Akelius Foundation matchar just nu alla gåvor som skänks till UNICEF.
Din gåva räddar därför dubbelt så många barn!

A child is a child

Antalet barn i världen som flyr ensamma har ökat med 500 procent sedan 2010. Majori­teten av dem söker sig till Europa. Barnen tvingas använda livs­farliga rutter och utsätts för våld, över­grepp och ut­nytt­jande. Det behövs fler lag­liga vägar för barn på flykt för att hindra att barn ut­nytt­jas och ris­kerar livet på flykt­vägen.