Gå till innehållet

A child is a child

Antalet barn i världen som flyr ensamma har ökat med 500 procent sedan 2010. Majori­teten av dem söker sig till Europa. Barnen tvingas använda livs­farliga rutter och utsätts för våld, över­grepp och ut­nytt­jande. Det behövs fler lag­liga vägar för barn på flykt för att hindra att barn ut­nytt­jas och ris­kerar livet på flykt­vägen.