Rapporter och publikationer

UNICEF bedriver kontinuerligt forskningsarbete runt om i världen och kommer varje år ut med flera rapporter om barnens situation jorden runt. Här hittar du ett urval av dem samt utvalda publikationer och handböcker.

Svenska rapporter

Årsredovisning UNICEF Sverige

Sverige. Årsredovisning med verksamhetsberättelse UNICEF Sverige.

Effektrapport UNICEF Sverige

Sverige. I UNICEF Sveriges effektrapport kan du läsa om vilka effekter vårt arbete får för barn runt om i världen.

Barn och samhällsvård

Sverige. Allt fler barn och unga placeras i samhällsvård i Sverige. Men kunskapen brister om effekterna för barnen.

Möta barn på flykt

Sverige. Handbok framtagen av UNICEF Sverige och barnläkaren Lars H Gustafsson till stöd för dig som möter barn på flykt.

UNICEF Sveriges filantropiprogram

Sverige. En folder som handlar om UNICEF Sveriges filantropiprogram.

Globala målen

Sverige. En folder kring de globala målen framtagen av UNICEF Sverige.

Rättighetsbaserad skola

Sverige. En folder kring arbetsmodellen Rättighetsbaserad skola (RBS) framtagen av UNICEF Sverige.

Våra barnrättsfrågor i Sverige

Sverige. Information om UNICEF Sveriges arbete på nationell nivå och de barnrättsfrågor som är centrala för vårt arbete i Sverige.

Vilka rättigheter har barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige?

Sverige. En rättsvetenskaplig undersökning av det rättsliga läget för minderåriga unionsmedborgare i Sverige.

Vi skapar en bättre värld för alla barn

Sverige. Informationsfolder med exempel på hur UNICEF arbetar inom våra viktigaste fokusområden.

Barnets bästa?

Sverige. En studie om asylsökande barn i socialtjänstens barnavård framtagen av UNICEF Sverige och Socialhögskolan.

Ungas röster om socialt utanförskap i Sverige

Sverige. En rapport om barn i socialt utanförskap. Framtagen tillsammans med Socialhögskolan i Stockholm.

Handel med barn i de nordiska länderna

Sverige. Rapporten visar att barn som är offer för människohandel i de nordiska länderna riskerar att inte få någon hjälp.

Kan det vara människohandel?

Sverige. En skrift om människohandel framtagen av UNICEF Sverige tillsammans med länsstyrelsen. Nu i ny upplaga från 2015.

Lyssna på oss!

Sverige. En rapport om barns upplevelser som asylsökande i Sverige.

Barnkonventionens status

Sverige. Rapporten som släpptes 2011 utvärderar för- och nackdelarna med att inkorporera barnkonventionen i svensk lag.

Barnets rättigheter i asylprocessen

Asylprocess. En sammanställning av stöddokument för handläggning och prövning av barns asylskäl.

Barnkonventionen

Hela texten. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn och är ett rättsligt bindande internationellt avtal för de länder som anslutit sig.

Internationella rapporter

UNICEF Annual report

Årsrapport. Årsrapporten, UNICEF annual report, beskriver vårt arbete för barns rättigheter i 156 länder och territorier.

A child is a child

BARN PÅ FLYKT. Antalet barn i världen som flyr ensamma har ökat med 500 procent sedan 2010. Barnen tvingas använda livsfarliga rutter och utsätts för våld, övergrepp och utnyttjande.

Narrowing the Gaps: The power of investing in the poorest children

Narrowing the Gaps. Rapporten tar upp vikten av att fokusera på de mest utsatta barnen.

Children falling through the cracks: The children of Yemen

JEMEN. Rapporten Children falling through the cracks: The children of Yemen tar upp den akuta situation som pågår i landet.

Thirsting for a future

VATTEN OCH SANITET. En rapport om vattenbristen som hotar världens befolkning och hur de utsatta barnen kommer att drabbas värst i framtiden.

Syria - Six years hitting rock bottom

SYRIEN. En rapport om läget i Syrien efter sex år av krig.

Child alert - A Deadly Journey For Children

BARN PÅ FLYKT. En rapport om situationen för barn i Libyen och den farliga flyktvägen längs den så kallade centraleuropeiska rutten.

State of the World's Children

ÅRSRAPPORT. UNICEFs årliga rapport om läget för barn i världen.

HAC Humanitarian Action for Children

Katastrofer. UNICEFs rapport Humanitarian Action for Children visar årligen på UNICEFs arbete för barn och kvinnor i katastrofområden världen över.

Children and AIDS

hiv och aids. Rapporter om barn, hiv och aids, och utvecklingen i världen. Framtagna av UNICEF i samarbete med UNAIDS och WHO.

Supply Annual Report

Förnödenheter. UNICEFs årliga rapport beskriver UNICEFs arbete med att leverera förnödenheter till barn runt om i världen.

Committing to Child Survival: A Promise Renewed

BARNS ÖVERLEVNAD. Rapport från UNICEF, fokuserar på nyföddas överlevnad, utveckling sedan 1990 och framsteg för mödrar och nyfödda.

Trends in maternal mortality

MÖDRADÖDLIGHET. Rapporterna beskriver prognoser och statistik om mödradödlighet i världen.

Report Card 13: A league table of inequality in child well-being in rich countries

REPORT CARD 13. I rapporten "Report Card 13: A league table of inequality in child well-being in rich countries" har det undersökts hur stora klyftorna tillåts bli mellan de tio procent av barnen som är mest utsatta i samhället, och de barn som utgör genomsnittet.

Progress report on Drinking Water and Sanitation

VATTEN OCH SANITET. Rapporten beskriver läget när det gäller människors tillgång till rent vatten och sanitet i världen.

Report on Regular Resources

ÅRSRAPPORT. Rapporten beskriver hur de pengar som skänks till UNICEF utan att öronmärkas har använts under året som gått.

Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children

SKYDD MOT VÅLD. Rapporten beskriver förekomsten av olika typer av våld mot barn med statistik från 190 länder.

Female genital mutilation

Könsstympning. Rapporter från UNICEF om kvinnlig könsstympning.

Every Child's Birth Right

UTVECKLING. Rapporten beskriver statistik över födelseregistrering världen över.

Health

Tematisk rapport. Rapport över vilka resultat som uppnåtts under året som gått inom UNICEFs fokusområde barns hälsa.

Nutrition

Tematisk rapport. Rapport över vilka resultat som uppnåtts under året som gått inom UNICEFs fokusområde näring.

Water, sanitation and hygiene

Tematisk rapport. Rapport över vilka resultat som uppnåtts under året som gått inom UNICEFs fokusområde vatten, sanitet och hygien.

Education

Tematisk rapport. Rapport över vilka resultat som uppnåtts under året som gått inom UNICEFs fokusområde utbildning och jämlikhet.

Child protection

Tematisk rapport. Rapport över vilka resultat som uppnåtts under året som gått inom UNICEFs fokusområde skydd mot våld och utnyttjande.

Hiv and aids

Tematisk rapport. Rapport över vilka resultat som uppnåtts under året som gått inom UNICEFs fokusområde hiv och aids.

Social inclusion

Tematisk rapport. Rapport över vilka resultat som uppnåtts under året som gått inom UNICEFs fokusområde skydd mot fattigdom och utanförskap.

Humanitarian action

Tematisk rapport. Rapport över vilka resultat som uppnåtts under året som gått inom UNICEFs katastrofinsatser.

Gender

Tematisk rapport. Rapport över vilka resultat som uppnåtts under året som gått inom UNICEFs arbete för jämställdhet.