Rapporter och publikationer

UNICEF bedriver kontinuerligt forsknings­arbete runt om i världen och kommer varje år ut med flera rapporter om barnens situa­tion jorden runt. Här hittar du ett urval av dem samt utvalda publika­tioner och hand­böcker.

andra

Svenska rapporter

Remissvar och andra skrivelser

Internationella rapporter