Haiti

Haiti är ett av de 190 länder där UNICEF finns på plats och arbetar, tillsammans med och på uppdrag av landets regering, för att skydda barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Unicef Logo Swedish
Haiti

I skuggan av jordbävningskatastrofen riskerar många barn att utsättas för våld och övergrepp. Den svårt pressade ekonomiska situationen för många familjer skapar en grogrund för trafficking. I Haiti arbetar UNICEF på alla nivåer i samhället för att förhindra att barn utsätts för människohandel – kontroller vid gränsen, information till familjer och påverkan för att stifta lagar som skyddar barnen.

Unicef Logo Swedish
Haiti

Ett utbrott av epidemier och en befarad undernäringskris har stoppats – och förberedelserna för det nya skolåret är klara. Över 700 000 elever välkomnas nu till tältskolor som står redo med lärare och skolmaterial. Men fortfarande bor 1,3 miljoner människor i tillfälliga läger och UNICEF fokuserar på att hjälpa dem bort därifrån.

Unicef Logo Swedish
Haiti

Jordbävningen på Haiti drabbade landets mest befolkningstäta område, tog urskillningslöst livet av över 220 000 människor, skadade 300 000 personer och gjorde över 2 miljoner hemlösa. Idag publicerar UNICEF en rapport om hjälparbetet under de första sex månaderna efter katastrofen och konstaterar att den humanitära krissituationen är långt ifrån över.

Unicef Logo Swedish
Haiti

Tre månader har gått sedan Haiti skakades av den värsta jordbävningen i landet på 200 år. Tack vare massiva hjälpinsatser har en allvarlig kris för de drygt en miljon barn som direkt drabbats av katastrofen kunnat avvärjas. Men fortfarande återstår ofantligt mycket att göra. Det konstateras i den rapport om de tre första månadernas insatser som idag presenteras av UNICEF.

Unicef Logo Swedish
Haiti

Efter den förödande jordbävningen i Haiti har UNICEF i samarbete med landets regering arbetat för att skolundervisningen ska komma igång så fort som möjligt. Skolor har reparerats, tusentals tältskolor har sattas upp och den här veckan uppmanas nu alla barn i landet att återvända till skolan.

Unicef Logo Swedish
Haiti

I dag inleds den stora givarkonferensen för Haiti i New York, där regeringsrepresentanter och experter samlas tillsammans med företrädare för organisationer och FN-organ för att planera inför återuppbyggnaden av det hårt drabbade landet. UNICEF finns på plats för att sätta fokus på barnens behov och föra fram deras åsikter.

Unicef Logo Swedish
Haiti

UNICEF Sverige har samlat in drygt 23 miljoner kronor till det jordbävningsdrabbade Haiti. Detta är ett väldigt bra resultat, men behoven är enorma och ännu mera pengar behövs för att kunna bygga upp landet och ge barnen en bättre framtid.

Unicef Logo Swedish
Haiti

Sedan jordbävningen förstörde tusentals skolor har omkring hälften av barnen i Haiti varit utan undervisning. Men under den senaste veckan har många av dem fått en plats i ett klassrum igen. UNICEF startar tillfälliga tältskolor i väntan på att de raserade skolorna ska byggas upp.

Unicef Logo Swedish
Haiti

När en månad gått sedan jordbävningen drabbade Haiti har svenska folket gett 22 miljoner kronor till UNICEFs arbete för barnen. Hjälpen har strömmat in från hela världen, men behovet av resurser är långt ifrån tillgodosett. Det kommer att ta år att bygga upp landet.

Unicef Logo Swedish
Haiti

UNICEF har inlett en stor vaccinationsinsats för att skydda barnen i det jordbävningsdrabbade området mot smittsamma dödliga sjukdomar. 500 000 barn under sju år kommer att vaccineras mot mässling, röda hund, difteri och stelkramp och kikhosta.

Unicef Logo Swedish
Haiti

Nästan 40 procent av befolkningen i Haiti är under 14 år och hundratusentals av dem riskerar nu att drabbas av en andra katastrof – livshotande undernäring, dödliga sjukdomar, övergrepp och psykiskt trauma. Barn är extremt sårbara och det är UNICEFS uppgift att skydda och hjälpa dem.

Unicef Logo Swedish
Haiti

UNICEFs akuta hjälpinsatser når nu barnen, men många stora utmaningar återstår. Behoven är enorma i ett land som så katastrofalt slagits i spillror.

Unicef Logo Swedish
Haiti

Högsta prioritet är att hitta och skydda alla de tusentals barn i Haiti som lever ensamma och övergivna efter jordbävningen. UNICEF söker febrilt igenom katastrofområdet och besöker de tillfälliga lägren och sjukhusen.

Unicef Logo Swedish
Haiti

När en katastrof inträffar kan UNICEF redan inom 48 timmar packa och flyga in livsavgörande förnödenheter från sitt stora centrallager i Köpenhamn. Här packas nu varje dag tonvis med katastrofhjälp till barnen i Haiti.

Unicef Logo Swedish
Haiti

UNICEF ser mycket allvarligt på situationen för alla de tusentals ensamma barn som kommit ifrån sin familj efter jordbävningen. Dessa barn är extremt sårbara och kan lätt falla offer för människohandlare som kidnappar och försöker ta med sig barnen illegalt ut ur landet.

Unicef Logo Swedish
Haiti

Det kraftfulla efterskalv som drabbade Haiti igår orsakade inga större skador och hjälparbetet fortsätter enligt planerna. Logistiken fungerar allt bättre och UNICEF utökar nu insatserna för de drabbade barnen och deras familjer.

Unicef Logo Swedish
Haiti

Barnen drabbas alltid värst i katastrofer och i Haiti där hälften av befolkningen är under 18 år är det extra viktigt att prioritera barnen. I alla katastrofer har UNICEF en nyckelroll när det gäller att koordinera och leda insatserna.

Unicef Logo Swedish
Haiti

UNICEF ansvarar för att kartlägga och skydda alla de ensamma barn som efter jordbävningen kommit ifrån sin familj. Identifiering och registrering pågår nu för fullt och man upprättar också trygga zoner för barnen.

Unicef Logo Swedish
Haiti

Redan första dagen efter jordbävningen delade UNICEF ut förnödenheter från sina lokala lager och nu när logistiken fungerar bättre distribueras sakta men säkert alla de ton med tusentals kartonger som flugits in.

Unicef Logo Swedish
Haiti

Trots att FNs högkvarter i Port-au-Prince och UNICEFs fältkontor är förstörda, har personalen på plats försett de jordbävningsdrabbade med förnödenheter från UNICEFs lokala katastroflager på Haiti. Nu är det dags att distribuera de extra hjälpsändningar som anlänt till flygplatsen.

Unicef Logo Swedish
Haiti

Förödelsen i jordbävningsområdet är oerhört omfattande och flera miljoner människor beräknas ha drabbats. UNICEF sänder katastrofhjälp, men behoven är enorma och mer pengar behövs snabbt för att kunna hjälpa barnen.

Unicef Logo Swedish
Haiti

Sent på tisdagskvällen den 12 januari drabbades Haiti av en kraftig jordbävning med styrkan 7,0 på Richterskalan. UNICEF är på plats och förbereder akuta hjälpinsatser till de drabbade.

Unicef Logo Swedish
Sudan

UNICEF vädjar, i sin årliga rapport om världens katastrofer, om 635 miljoner USD för sitt arbete i 33 katastrofområden — så välkända som Darfur och så förbisedda som Haiti.