Default hero image

Behoven är enorma när

Haiti ska byggas upp

UNICEFs akuta hjälpinsatser når nu barnen, men många stora utmaningar återstår. Behoven är enorma i ett land som så katastrofalt slagits i spillror.

Skribent |

Publicerad |

2010 01 24

Uppdaterad |

2010 01 24

Behoven är enorma när Haiti ska byggas upp

En komplex och unik katastrof

Haiti är ett av de allra fattigaste länderna i världen och kämpar för att återhämta sig efter flera års matkris, dålig ekonomi, våldsamma politiska strider och en lång rad ovanligt kraftiga naturkatastrofer. Även innan jordbävningen var befolkningen oerhört utsatt och sårbar. Jordbävningskatastrofen har ytterligare förvärrat situationen och har dessutom slagit ut den infrastruktur och den service som behövs för att kunna genomföra hjälpinsatser snabbt och effektivt.

Haitiska myndigheter uppskattar antalet döda till 150 000, vilket gör jordvävningen till den sjunde mest dödliga i historien och den värsta någonsin på västra halvklotet. Det här är en mycket komplex och unik katastrof och det kommer att ta många år att bygga upp landet igen. Skänk pengar till UNICEFs katastrofarbete i Haiti.

Internationell konferens

I Montreal idag samlas representanter från Haitis regering och 10 andra nationer för att diskutera den långsiktiga återuppbyggnaden i det sönderslagna landet. Genom att systematiskt lösa de problem som hindrat Haitis utveckling, kan världssamfundet och Haitis befolkning tillsammans bygga upp landet så att det blir mycket bättre än tidigare – och lägga grunden för barnens framtid.

Några av UNICEFs insatser i Haiti just nu

Flyger in förnödenheter

Åtta flygplan har landat med förnödenheter från UNICEFs katastroflager och fler är på väg med ännu fler, tält, vatten, hygienartiklar, sjukvårdsutrustning, mediciner, näringstillskott med mera. UNICEFs tält används inte bara till läger utan också till näringscenter för barn och till vårdcentraler som blir center för hälsovård och vaccinationer. UNICEF skickar även tält som kommer att användas för tillfällig skolundervisning.

Distribuerar vatten

Via 115 vattenstationer förser nu UNICEF cirka 235 000 människor med rent vatten. Distributionen ökar kontinuerligt och leveranser sker dagligen till sjukhus, barnhem och de vattenreservoarer som placerats ut i alla områden. Inom ett par dagar räknar man att nå 500 000 av de drabbade med vatten. Vatten är livsviktigt för att förhindra en följdkatatsrof med epidemier bland barnen.

Mat och näringstillskott

I Jacmel delade UNICEF i lördags ut förnödenheter till cirka 1 000 allvarligt undernärda barn, till exempel vitamin A, vätskeersättning, högenergikex och näringskräm.

The World Food Program, WFP, har delat ut cirka tre miljoner mål mat till över 200 000 människor i jordbävningsområdet. Målet för denna vecka är att dela ut 10 miljoner mål mat till 100 000 människor om dagen. UNICEF ansvarar för att koordinera dessa insatser så att tillräckligt mycket av maten även når barn och ungdomar.

Vaccinationer

I samarbete med Haitis hälsodepartement kommer UNICEF under den här veckan att inleda en stor vaccinationsinsats för att skydda 600 000 barn under fem års ålder mot mässling stelkramp och difteri.

Skyddar barnen

UNICEF söker febrilt efter ensamma barn som förlorat sina föräldrar eller kommit ifrån sin familj. Barnen som hittas registreras och förs i säkerhet i befintliga barnhem och andra trygga uppsamlingsplatser. Dygnet runt sker efterforskningar för att hitta barnens anhöriga.

Varje dag delas vatten och mat ut till 4 000 av de ensamma barn som nu finns i trygghet på barnhem och andra säkra platser.

UNICEF bygger upp fredade barnzoner som sammanlagt rymmer 200 000 barn. Målet är att alla barn under fem år ska ha en trygg plats att vara på innan veckan är slut.
Särskilt utbildad personal och specialpoliser arbetar vid flygplatsen och gränsen för att stoppa människohandlare och förhindra att barn förs olagligt ut ur landet.

Skolundervisning

Cirka 90 procent av skolorna i Port-au-Prince uppskattas vara skadade eller totalförstörda, vilket drabbar 500 000 skolbarn. UNICEF ansvarar för att skolundervisningen ska komma igång igen och planerar nu för att sätta upp 3 000-4 000 tillfälliga klassrum med tillgång till rent vatten, toaletter och utbildningsmaterial.

Fakta om Haiti

  • 4 190 000 barn under18 år bor i Haiti

  • 8 av 100 barn dör innan de fyller fem år, 6 av 100 barn dör innan de fyllt ett år

  • 54 procent av invånarna har tillgång till rent dricksvatten

  • 22 procent av barnen är underviktiga, 9 procent är utmärglade, 24 procent av barnen har stannat i växten

  • 51 procent av flickorna och 48 procent av pojkarna i skolålder går i skolan, endast 21 procent av flickorna och 18 procent av pojkarna går i högstadiet

  • 63 procent av landets välstånd tillhör befolkningens allra rikaste – endast 20 procent av befolkningen, medan de fattigaste 40 procenten endast har tillgång till 9 procent

  • 190 000 människor lever med hiv och aids

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.