Default hero image

Tre månader har gått sedan Haiti skakades av den värsta jordbävningen i landet på 200 år. Tack vare massiva hjälpinsatser har en allvarlig kris för de drygt en miljon barn som direkt drabbats av katastrofen kunnat avvärjas. Men fortfarande återstår ofantligt mycket att göra. Det konstateras i den rapport om de tre första månadernas insatser som idag presenteras av UNICEF.

Skribent |

Publicerad |

2010 04 12

Uppdaterad |

2010 04 12

Tre månader efter jordbävningen – mot ett mer barnvänligt Haiti

Trots omfattande förödelse och trots att en så stor del av landets infrastruktur slogs i spillror har det inte skett några mer omfattande sjukdomsutbrott och UNICEF ser heller ingen ökad förekomst av undernäring. Detta konstateras när UNICEF sammanfattar de första månadernas insatser i rapporten ”Children of Haiti: Three Months After the Earthquake” .

Mycket har åstadkommits

Över en miljon drabbade människor får idag rent dricksvatten och över 200 000 kvinnor och barn får tillgång till näringstillskott. Massvaccinationskampanjer har hittills nått över 100 000 barn. Center som samlar 25 000 barn har utvärderats och får nu tillgång till mat och mediciner. Tusentals tält och tusentals klassuppsättningar med utbildningsmaterial har distribuerats och på olika platser runt om i det jordbävningsdrabbade områdena har tillfälliga skolor öppnats.

Mer återstår att göra

Vid sidan av dessa insatser belyser rapporten också de viktiga utmaningar som återstår. Bristen på fungerande toaletter, risken för våld mot kvinnor och barn som lever i flyktinglägren är några av de problem som lyfts fram. Rapporten pekar också på den bredare frågan om hur den försvagade regeringen och det civila samhället kommer att klara av det arbete man står inför. Många departement förlorade både personal, byggnader och viktiga uppgifter i samband med katastrofen.

Säkrare boende högsta prioritet

Mest prioriterat just nu är se till så att fler människor får ett bättre och säkrare boende, att de får tillgång till grundläggande social service och att kvinnor och barn skyddas mot våld och övergrepp. UNICEF och andra organisationer har redan inlett arbetet med att förflytta familjer i de mest utsatta lägren till nya, säkra platser inför den kommande regnperioden.

Mot ett mer barnvänligt Haiti

I ett land där 40 procent av befolkningen är under 14 år måste återuppbyggnaden ha fokus på barnen. Framför allt pekar rapporten på vikten av att ta itu med det växande problemet med kronisk undernäring, att skapa säkra miljöer för barn och att garantera utbildning för alla under 18 år. Dessa prioriteringar är både brådskande och nödvändiga för landets utveckling på sikt. Och viktiga för att förverkliga barnkonventionen.

Hjälp till att bygga upp Haiiti. Skänk en gåva här.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.