Default hero image

Nu är det dags att

börja skolan i Haiti

Efter den förödande jordbävningen i Haiti har UNICEF i samarbete med landets regering arbetat för att skolundervisningen ska komma igång så fort som möjligt. Skolor har reparerats, tusentals tältskolor har sattas upp och den här veckan uppmanas nu alla barn i landet att återvända till skolan.

Skribent |

Publicerad |

2010 04 06

Uppdaterad |

2010 04 06

Nu är det dags att börja skolan i Haiti

När det haitiska utbildningsdepartementet nu kallar barnen till skolan är det första steget i en stor insats som räknar med att få fler än 700 000 elever tillbaka till undervisning under de närmaste två månaderna. Dessa siffror förväntas att öka inför början på det nya läsåret som startar i september. Regeringen har också aviserat att den nuvarande skolterminen kommer att förlängas till augusti, för att ge barnen mer tid att ta igen den undervisning som de har förlorat på grund av jordbävningen.

3 000 skoltält

UNICEF har i katatsrofområdet huvudansvaret för att skolundervisningen ska komma igång igen. I nära samarbete med Haitis utbildningsdepartement sätter man kontinuerligt upp allt fler tältskolor. Hittills har UNICEF levererat 3000 skoltält, all utrustning som behövs för undervisningen samt möbler, leksaker och sportutrustning. Lärare och volontärer har instruerats att starta undervisningen med en tillfällig läroplan som omfattar grundläggande livskunskap, psykosocialt stöd och katastrofberedskap. UNICEF har också levererat sju färdigkonstruerade kontor till utbildningsdepartementet, vars lokaler totalförstördes av jordbävningen.

Jordbävningssäkra skolor

Tillsammans med utbildningsdepartementet utvecklar UNICEF just nu en modell för jordbävningssäkra skolor. Dessa kommer att byggas med hjälp av innovativ byggnadsteknik, som bland annat består av miljövänliga komprimerad jordblock. En annan viktig prioritering under de kommande månaderna är att utveckla det sociala skyddsnätet för att stödja de mest marginaliserade och utsatta familjerna. Dessutom planerar man nu för att förbättra kvaliteten i utbildningen, säkerheten i skolan, skapa alternativa icke-formella utbildningsmöjligheter, utveckla teknisk utbildning och yrkesutbildning samt öka samhällsengagemanget i styrningen av utbildningsväsendet.

Stor sug efter utbildning

Närmare 38 000 elever och 1300 lärare och annan skolpersonal drabbades av jordbävningen den 12 januari och den ödelade dessutom fler än 4 000 skolor samt utbildningsministeriets huvudkontor. Alla officiella uppgifter kring landets utbildningsinsatser gick förlorade. Nästan tre miljoner elever tros ha varit tvungna att avbryta sin skolgång.

- Det finns en tydlig törst efter kunskap bland barn och deras familjer, säger Francoise Gruloos-Ackermans, UNICEFs chef i Haiti. Familjer värderar utbildning långt mer än andra samhällstjänster och vi värnar om deras önskemål.

Hopp om framtiden

Vid en katastrof är det viktigt att så snart som möjligt få igång skolundervisningen. Dels för att barnen inte ska stanna i sin utveckling, men främst för att det är en bra plats för de barn som råkat illa ut och som behöver återhämta sig från svåra upplevelser. UNICEF tror på att utbildning är en livlina som ger barnen hopp om framtiden.

I ett land där 40 procent av befolkningen är under 14 år måste återuppbyggnade ha fokus på barnen. Redan innan jordbävningen gick många av Haitis barn inte i skolan. Nu finns det möjlighet att ändra på det. Hjälp till att bygga upp Haiiti. Skänk en gåva här.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Skolflicka - Afghanistan 2023
Afghanistan

Över 118 miljoner flickor världen över får inte gå i skolan. Anledningarna till att så många flickor berörs är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning.

Usivak_Samira_Kadric_P6A1471_Bosnien_2023
Bosnien och Hercegovina

Merva, 7 år, löser med vana rörelser uppgifterna på engelska på sin surfplatta. Vissa av hennes klasskamrater har aldrig gått i skolan, fastän de är äldre. Men med hjälp av Akelius digitala språkskola kan lärarna möta varje barn där hen befinner sig.

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska.