Default hero image

Katastrofsändningar framme

i Haiti

Trots att FNs högkvarter i Port-au-Prince och UNICEFs fältkontor är förstörda, har personalen på plats försett de jordbävningsdrabbade med förnödenheter från UNICEFs lokala katastroflager på Haiti. Nu är det dags att distribuera de extra hjälpsändningar som anlänt till flygplatsen.

Provisoriskt högkvarter intill flygplatsen

I ett tält vid flygplatsen har FN-organisationerna, inklusive UNICEF, nu upprättat ett gemensamt högkvarter för att kunna hantera logistik och koordinera hjälpinsatserna. Planeringen är nu färdig och IT-experter har monterat kommunikationsutrustning för att alla de olika katastrofteamen ska kunna hålla kontakten.

På flygplatsen väntar nu UNICEFs last med livsviktig hjälp till barnen – vattenreningstabletter, vätskeersättning, vattencontainrar, vattendunkar, presenningar med mera. För att alla förnödenheter ska kunna nå de allra värst drabbade så fort som möjligt är det av största vikt att alla insatser koordineras mycket noga. Telekonferenser hålls regelbundet så att alla har samma information och kan följa planerna.

Distributionen är en stor utmaning

Vägarna i området är blockerade. Hamnen har skadats svårt och de tre lyftkranarna där är oanvändbara. Men flygplatsen fungerar. Flygtornet har dock skadats och all teknisk utrustning har nu flyttats till ett tält intill.
Flygplatsen får endast användas för humanitära hjälpsändningar och militärflyg. Det råder stor brist på bensin och teknisk utrustning för att kunna lasta av planen, men FN ser till att allt fler truckar och och lyftkranar kommer på plats.
Tält har satts upp för att härbärgera alla de katastrofexperter och hjälporganisationer som anlänt för att hjälpa till.

Katastrofbas i Santa Domingo

Eftersom hamnen är obrukbar och flygplatsen i Port-au-Prince är hårt belastad har en katastrofbas även inrättats på UNICEF  kontor i Dominikanska republikens huvudstad Santa Domingo som ligger vid gränsen till Haiti. Hit flygs nu en del av förnödenheterna från UNICEFs regionlager i Panama och fraktas vidare över gränsen med lastbilar. PÅ UNICEFs huvudlager i Köpenhamn förbereder man nu för att lasta fler plan med livsviktig hjälp.

Kaos tvingar människor på flykt

FN uppskattar att cirka 3,5 miljoner människor drabbats, men det finns ännu ingen säker uppgift om hur många som kan ha omkommit. Infrastrukturen har kollapsat. Det finns varken vatten eller elektricitet och telekommunikationen ligger nästan helt nere i hela landet. Invånarna samlas på torg, i parker och på andra öppna platser där de försöker få skydd under provisoriska presenningar. Många lämnar huvudstaden och försöker ta sig till säkrare områden. Myndigheterna har varnat för en våg av kriminalitet med rån och andra brott.

Mer hjälp behövs

Haiti som är ett av världens fattigaste länder, var redan innan jordbävningen extremt utsatt av våldsamheter och flera häftiga orkaner. Massiva insatser kommer att behövas under en lång tid framöver och UNICEF kommer att finnas på plats och kämpa för barnen så länge det behövs. Organisationen har arbetat i Haiti sedan 1949 och Haiti och vet hur man arbetar långsiktigt för att hjälpa barnen att överleva och utvecklas. Det som saknas nu är pengar.
Din insats kan göra stor skillnad. Skänk en gåva här.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.

Barn i Gaza bland tält - cropped desktop - 2024
Gaza

Sedan kriget bröt ut i Gaza har över 14 000 barn dödats, vilket innebär fler än vart hundrade barn. Tusentals barn har dessutom skadats och förlorat sina föräldrar. Enligt UNICEF utsätts barn oproportionerligt hårt av kriget, trots att de ska vara skyddade.

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.