Default hero image

Trygga fredade zoner för

Haitis ensamma barn

UNICEF ansvarar för att kartlägga och skydda alla de ensamma barn som efter jordbävningen kommit ifrån sin familj. Identifiering och registrering pågår nu för fullt och man upprättar också trygga zoner för barnen.

Skribent |

Publicerad |

2010 01 19

Uppdaterad |

2010 01 19

Trygga fredade zoner för Haitis ensamma barn

När världen omkring barnen kollapsar behöver de inte bara vatten, mat och sjukvård – utan också skydd mot övergrepp. I skuggan av ett krig eller en katastrof utsätts barn ofta för våld och exploatering. Ensamma barn kan lätt bli utnyttjade eller falla offer för människohandlare som säljer barnen vidare för adoption, barnarbete eller kommersiell sexuell exploatering. Se filmklipp från en uppsamlingsplats för ensamma barn i Port-au-Prince.

Kartläggning och registrering

Barnen som kommit ifrån sina föräldrar är extra sårbara och det gäller att snabbt hitta dem så att de kan identifieras och registreras för att så småningom kunna återförenas med sin familj. UNICEF är den organisation som ansvarar för dessa insatser och tillsammans med andra organisationer gör man nu sitt yttersta för att identifiera och registrera alla barn. Allt fler barn samlas in för varje dag.

– I Haiti finns nu ett mycket stort antal mycket sårbara barn, berättar Susan Bisell som är chef för UNICEFs skyddande insatser för utsatta barn. Jordbävningen har förstört mycket av den infrastruktur som annars brukar kunna hjälpa till att skydda barnen, men vi gör nu vårt yttersta för att så snabbt som möjligt se till att ensamma barn återförenas med sina familjer.

Trygga barnzoner mitt i kaoset

I väntan på att anhöriga letas upp får barnen stöd och hjälp av UNICEF som samlar barnen påi särskilda trygga barnvänliga platser där utbildad personal håller ett vakande öga på dem. Här får de mat, sjukvård och annan omsorg samt möjlighet att leka, skratta och vara barn – något som är absolut nödvändigt för att barn ska kunna komma över hemska upplevelser. Inom de här skyddade områdena får barnen också tillfällig skolundervisning så att de ska få lite vardagliga rutiner.

Tre av de befintliga trygga barncenter som fanns i området redan innan katstrofen, repareras nu och i ett av dem är 200 barn i säkerhet. Övriga center kommer inom kort i bruk och ännu fler håller på att ställas i ordning för att rymma alla de tusentals barn som behöver hjälp.

Polispatruller förhindrar handel med barn

För att skydda barnen har UNICEF förstärkt bevakningen vid flygplatsen och gränsen mot Dominikanska republiken. Här arbetar nu sju polispatruller som är specialiserade på att förhindra trafficking.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Pojke bland rasmassor - Gaza - maj 2024
Gaza

Redan för flera månader sedan beskrev våra kollegor på plats Gaza som den värsta och farligaste platsen på jorden för barn. Sedan dess har det blivit värre. Mycket värre.

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.

Barn i Gaza bland tält - cropped desktop - 2024
Gaza

Sedan kriget bröt ut i Gaza har över 14 000 barn dödats, vilket innebär fler än vart hundrade barn. Tusentals barn har dessutom skadats och förlorat sina föräldrar. Enligt UNICEF utsätts barn oproportionerligt hårt av kriget, trots att de ska vara skyddade.