Default hero image

UNICEF finns på plats

i jordbävningsdrabbade Haiti

Sent på tisdagskvällen den 12 januari drabbades Haiti av en kraftig jordbävning med styrkan 7,0 på Richterskalan. UNICEF är på plats och förbereder akuta hjälpinsatser till de drabbade.

Skribent |

Publicerad |

2010 01 12

Uppdaterad |

2010 01 12

UNICEF finns på plats i jordbävningsdrabbade Haiti

Epicentrum var en bit utanför kusten bara 17 km från huvudstaden Port-au-Prince och flera kraftiga efterskalv har uppmätts. Tidiga rapporter vittnar om en omfattande förödelse. Tusentals människor befaras ha omkommit och många fler har förlorat sina hem.

UNICEFs experter koordinerar insatserna

Trots att UNICEF kontor i Port-au-Prince är allvarligt skadat, förbereder organisationen nu omfattande akutinsatser som koordineras tillsammans med övriga FN-organ. Akuta förnödenheter kommer att delas ut omgående till de drabbade. Barnen och deras familjer måste till exempel få tillgång till rent vatten, medicin, mat och sjukvård. UNICEFs fältkontor i Haiti och regionkontoret i Panama har sammankallat katastrofteam med experter som ska bedömma situationen och avgöra vilka ytterligare behov som finns.

Som alltid i naturkatastrofer är barnen oerhört sårbara och i stort behov av att skyddas mot våld och övergrepp. UNICEF kommer att se till att de så fort som möjligt kan fortsätta skolundervisningen och att det finns fredade trygga zoner för barnen.

Ett redan hårt drabbat land

Haiti är ett av de allra fattigaste länderna i världen och kämpar för att återhämta sig efter flera års matkris, dålig ekonomi, våldsamma politiska strider och en lång rad ovanligt kraftiga naturkatastrofer. Detta har gjort landet extra sårbart och utsatt. Den senaste jordbävningskatastrofen kommer ytterligare att förvärra situationen, särskilt för kvinnor och barn. Av de 9,6 miljoner invånarna är över hälften under 21 år.

UNICEF har arbetat i Haiti sedan 1949 och samarbetar med landets regering i långsiktiga utvecklingsprojekt för att lösa löpande problem som orsakats av fattigdom och brist på hälsovård, utbildning och sanitet.

Fakta om Haiti

  • 4 190 000 barn under18 år bor i Haiti

  • 8 av 100 barn dör innan de fyller fem år, 6 av 100 barn dör innan de fyllt ett år

  • 54 procent av invånarna har tillgång till rent dricksvatten

  • 22 procent av barnen är underviktiga, 9 procent är utmärglade, 24 procent av barnen har stannat i växten

  • 51 procent av flickorna och 48 procent av pojkarna i skolålder går i skolan, endast 21 procent av flickorna och 18 procent av pojkarna går i högstadiet

  • 63 procent av landets välstånd tillhör befolkningens allra rikaste – endast 20 procent av befolkningen, medan de fattigaste 40 procenten endast har tillgång till 9 procent

  • 190 000 människor lever med hiv och aids

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.

Barn i Gaza bland tält - cropped desktop - 2024
Gaza

Sedan kriget bröt ut i Gaza har över 14 000 barn dödats, vilket innebär fler än vart hundrade barn. Tusentals barn har dessutom skadats och förlorat sina föräldrar. Enligt UNICEF utsätts barn oproportionerligt hårt av kriget, trots att de ska vara skyddade.

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.