Default hero image

Haiti behöver ännu

mer hjälp

UNICEF Sverige har samlat in drygt 23 miljoner kronor till det jordbävningsdrabbade Haiti. Detta är ett väldigt bra resultat, men behoven är enorma och ännu mera pengar behövs för att kunna bygga upp landet och ge barnen en bättre framtid.

I ett land där 40 procent av befolkningen är under 14 år måste återuppbyggnaden ha fokus på barnen. Det omfattande arbetet kommer att ta flera år och behoven är stora inom till exempel skola, näring, skydd och rehabilitering. UNICEF är med och drar upp riktlinjerna för att allt det nya ska byggas bättre och mer barnvänligt än tidigare. Samtidigt fortsätter det akuta katastrofarbetet enligt planerna.

Regnperioden närmar sig

På Haiti närmar sig nu regnperioden och faran är stor för att de provisoriskt upprättade lägren kommer att bli översvämmade av vatten och avlopp. Det finns idag 414 läger där över 600 000 människor lever och det viktigaste just nu är att se till att de får en dräglig tillvaro med bland annat bättre sanitära förhållanden.

Vatten och latriner

UNICEF levererar dagligen vatten till 876 000 människor via 341 vattenstationer i huvudstaden Port au Prince och i byarna Petit Goave, Grand Goave, Leogane och Jacmel. Runt 600 000 människor har flytt från huvudstaden till andra delar av landet och det är avgörande att även denna grupp får vatten och annan hjälp. Vi är bekymrade över de sanitära förhållandena och arbetar för fullt med att sätta upp fler latriner där man också ska kunna tvätta händerna. Målet är att få 12 950 latriner på plats innan mars månad är över. När det är klart kommer det att finnas en latrin på 50 personer och 650 000 människor får då tillgång till en latrin.

Vaccinationer och näringsinsatser

Vaccineringen av 500 000 barn fortsätter enligt planerna i samarbete med landets hälsovårdsmyndigheter. Barn under sju år vaccineras mot bland annat mässlingen. Man har också satt igång flera kost- och näringsprogram för undernärda barn.
53 000 barn under tre år och 16 000 gravida eller ammande kvinnor kommer att få kost – och näringshjälp genom UNICEF. I särskilda bebistält får de allra minsta barnen och deras mammor specialisthjälp.

Tältskolor och ryggsäckar

Före katastrofen gick bara 55 procent av de haitiska barnen i skolåldern i skolan, men nu finns det möjlighet att se till att fler barn får skolgång. UNICEF har huvudansvaret för att skolundervisningen ska komma igång igen och arbetar med utgångspunkt att alla Haitis barn har rätt till utbildning.

I nära samarbete med Haitis utbildningsdepartement pågår arbetet med att sätta upp 150 tillfälliga tältskolor inklusive utbildningsmaterial och tillgång till rent vatten och toaletter. Dessutom snabbutbildar vi nya lärare och levererar 720 000 ryggsäckar fyllda med skolmaterial.

Trygga platser för barnen

Vi fortsätter också det intensiva arbetet med att ta hand om de barn som förlorat eller kommit bort från sina föräldrar. I samarbete med Rädda Barnen har vi nu hunnit etablera totalt 43 trygga platser barnvänliga platser där barnen får mat, medicin, trygghet och psykosocialt stöd. 280 av Haitis befintliga barnhem har blivit granskade av UNICEF och 168 av dessa har fått stöd och förnödenheter. Vi har bland annat delat ut speciella biståndspaket som innehåller filtar, sovmattor, toalettsaker och kläder till barnen.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Pojke bland rasmassor - Gaza - maj 2024
Gaza

Redan för flera månader sedan beskrev våra kollegor på plats Gaza som den värsta och farligaste platsen på jorden för barn. Sedan dess har det blivit värre. Mycket värre.

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.

Barn i Gaza bland tält - cropped desktop - 2024
Gaza

Sedan kriget bröt ut i Gaza har över 14 000 barn dödats, vilket innebär fler än vart hundrade barn. Tusentals barn har dessutom skadats och förlorat sina föräldrar. Enligt UNICEF utsätts barn oproportionerligt hårt av kriget, trots att de ska vara skyddade.