Default hero image

Haitis återuppbyggnad börjar

med barnen

I dag inleds den stora givarkonferensen för Haiti i New York, där regeringsrepresentanter och experter samlas tillsammans med företrädare för organisationer och FN-organ för att planera inför återuppbyggnaden av det hårt drabbade landet. UNICEF finns på plats för att sätta fokus på barnens behov och föra fram deras åsikter.

Skribent |

Publicerad |

2010 03 30

Uppdaterad |

2010 03 30

Haitis återuppbyggnad börjar med barnen

Att ta till vara barns och ungdomars åsikter i återuppbyggnadsarbetet är något som UNICEF tagit fasta på. Inför givarkonferensen har UNICEF tillsammans med en grupp enskilda organisationer genomfört en undersökning bland över 1 000 barn och unga i åldrarna 5-14 år. Resultatet redovisas i en rapport som kommer att presenteras under konferensen idag. I rapporten framgår att barnens allra främsta önskan är att få återvända till skolan och fullfölja sin utbildning.

Redan innan katastrofen inträffade var det många barn i Haiti som inte gick i skolan - endast hälften av de yngre barnen och bland de äldre bara 18 procent av pojkarna och 21 procent av flickorna. Efter katastrofen har UNICEF upprättat tältskolor, för att barnen så snabbt som möjligt ska kunna komma tillbaka till mer normala förhållanden.

Barn och ungdomar under 15 år utgör 40 procent av landets befolkning. Katastrofen har av UNICEF och andra organisationer beskrivits som en barnens katastrof. UNICEF har bland annat bidragit med mat, mediciner, tält och rent vatten till barnen.

UNICEF vill, med utgångspunkt från rapporten, lyfta fram barnens röster under givarkonferensen. Barnen i Haiti är inte bara mottagare av hjälp utan representerar också en kraft som måste tas till vara. En kraft som kan bidra på ett positivt sätt till landets framtida utveckling.

Att bygga upp landet och ge barnen en bättre framtid kommer att ta flera år och behoven är omfattande. Mer pengar behövs för detta återuppbyggnadsarbete.
Hjälp till att bygga upp Haiti. Skänk en gåva här.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.