Default hero image

Förödelsen i jordbävningsområdet är oerhört omfattande och flera miljoner människor beräknas ha drabbats. UNICEF sänder katastrofhjälp, men behoven är enorma och mer pengar behövs snabbt för att kunna hjälpa barnen.

Skribent |

Publicerad |

2010 01 13

Uppdaterad |

2010 01 13

UNICEF Sverige startar en insamling till de jordbävningsdrabbade barnen i Haiti

Barn är alltid extremt sårbara och utsatta i katastrofer och har extra stort behov av hjälp. UNICEF gör sitt yttersta för att de snabbt ska få mat, tak över huvudet och beskydd nu i de inledande katastrofinsatserna.

Massiva insatser kommer att krävas under en lång tid framöver. UNICEF Sverige har startat en katastrofinsamling för att hjälpa barnen som drabbats av den kraftiga jordbävningen. Skänk pengar här eller sms:a HAITI till 72 900.

UNICEF är på plats

Jordbävningen som drabbade Haiti sent i tisdags är den största i landet på 200 år. Omkring 100 000 människor befaras ha mist livet och ännu fler har förlorat sina hem. Infrastrukturen i området har kollapsat helt, sjukhusen är förstörda och behoven av hjälp är enorma. UNICEFs fältkontor i Port-au-Prince är förstört, men personalen är oskadd och arbetar nu för fullt med de akuta hjälpinsatserna.

– Det var en av de värsta jordbävningarna jag varit med om i hela mitt liv, berättar Guido Cornale, UNICEFs chef på Haiti.

UNICEF-chefen befann sig i staden Jacmel när jordbävningen inträffade och uppskattar att över 20 procent av stadens byggnader är förstörda.

Inledningsvis tömmer UNICEF sina lokala katastroflager i Haiti och skickar dessutom sändningar från de regionlagret i Panama. Ytterligare förnödenheter sänds efter hand från UNICEFs stora centrallager i Köpenhamn.

Första katastrofsändningen har anlänt

Det första planet med katastrofhjälp till Port-au-Prince från UNICEF i Panama var lastat med förnödenheter som räcker till 10 000 familjer, som till exempel:

  • 10 000 presenningar

  • 4 6000 vattencontainrar

  • 5,5 miljoner vattenreningstabletter

  • 556 000 påsar med sockersaltlösning för att förhindra uttorkning vid diarré

  • 21 GPS-mottagare

  • 2 mobila förråd för att kunna lagra förnödenheter

  • tält och vattendunkar

Fler förnödenheter på väg

En lastbåt med förnödenheter är på väg från Panama och dessutom har ett flygplan lastats med 45 ton katastrofhjälp från UNICEFs regionlager i Panama. Dessa sändningar innehåller bland annat sjukvårdsmaterial, vattendunkar, tält, presenningar, rep, vattenreningstabletter lekutrustning, skolmaterial och teknisk utrustning för att kontrollera vattenkvalitet. Allt detta räcker för att hjälpa ytterligare 20 000 familjer. Eftersom infrastrukturen är förstörd finns också telekommunikationsutrustning med ombord.

Förhindra spridning av sjukdomar

Katastrofarbetet sker i nära samarbete med de övriga FN-organisationerna i landet och UNICEFs uppgift i det första akuta skedet är att ansvara för tillgången till rent vatten, sanitet och sjukvård. Detta förhindrar spridning av sjukdomar, vilket är en stor risk när så många människor förlorar sina hem och tvingas bo tätt tillsammans i skadade byggnader och tillfälliga läger.

Skydda barnen

UNICEF förbereder också upprättandet av trygga zoner för barnen där de kan leka och fortsätta sin skolundervisning, medan de vuxna tar itu med att bygga upp sin tillvaro och komma på fötter igen. En annan prioriterad uppgift är att hitta och skydda alla de barn som har kommit ifrån sina familjer så att de inte utsätts för våld och exploatering.

Stoppa undernäring

Många av barnen på Haiti var redan innan jordbävningen undernärda och för att förhindra att situationen förvärras, arbetar UNICEF nu för att få fram stora mängder med en särskilt näringsrik jordnötskräm, som är den mest effektiva behandlingen för undernärda barn.

Hjälp barnen i Haiti

UNICEF vet av erfarenhet att barnen är extra sårbara efter en katastrof och med tanke på den redan tidigare så extremt svåra situationen i landet är det avgörande att barnen får hjälp – omgående! Skänk en gåva nu!

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.

Barn i Gaza bland tält - cropped desktop - 2024
Gaza

Sedan kriget bröt ut i Gaza har över 14 000 barn dödats, vilket innebär fler än vart hundrade barn. Tusentals barn har dessutom skadats och förlorat sina föräldrar. Enligt UNICEF utsätts barn oproportionerligt hårt av kriget, trots att de ska vara skyddade.

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.