Default hero image

Barn drabbas i

bortglömda katastrofer

UNICEF vädjar, i sin årliga rapport om världens katastrofer, om 635 miljoner USD för sitt arbete i 33 katastrofområden — så välkända som Darfur och så förbisedda som Haiti.

Under 2006 har barn fortsatt att drabbas hårt i naturkatastrofer och andra katastrofer som krig.

Gränskrig och återkommande torka ger en ständig katastrofsituation för barn i Eritrea. Våld och naturkatastrofer har givit Haiti den högsta barnadödligheten i Amerika. I Centralafrikanska Republiken, där osäkerheten ökar och regionala krig pågår runt om, finns den afrikanska kontinentens kanske mest bortglömda barn.

Kvinnor och barn drabbas hårdast

I de flesta katastrofer drabbas kvinnor och barn hårdast. Kvinnor utsätts för exploatering och våld, beslut tas oftast utan att kvinnor tillfrågas, de berövas rätten till utbildning, hälsovård och näring. Diskrimineringen av kvinnor gör att barnen blir ännu mer utsatta.

Hjälporganisationer finns på plats i de katastrofdrabbade länderna, och arbetar under hög risk men ofta omgivna av tystnad.

121 miljoner behövs till Darfur

Av de pengar UNICEF vädjar om är nära en femtedel – 121 miljoner USD — avsedda för Darfurregionen i Sudan. Här har konflikter och osäkerhet drabbat omkring fyra miljoner människor — 1,8 miljoner av dem är barn. Hälften av de två miljoner som tvingats från sina hem är barn.

Katastrofer som saknar mediers uppmärksamhet

Även i andra katastrofer runt om i världen, som helt saknar globala mediers uppmärksamhet, har miljoner människor tvingats fly.

Colombianska barn tvingas från sina hem av våld eller rekryteras som soldater. Många av barnen i Tchad har flytt från konflikter i landet eller i grannländer. Höga hiv/aids-siffror och kronisk brist på mat gör Zambias barn till några av världens fattigaste.

Områden i akut hjälpbehov

UNICEFs Humanitarian Action Report (HAR) 2007 ger en årlig översikt av katastrofarbetet runtom i världen. Rapporten beskriver hjälpaktionerna och UNICEFs beräkningar av hur mycket pengar som behövs för att möta barns och kvinnors behov i varje region.

  • Sudan lider fortfarande av, utöver det som redan nämnts, långsiktiga följder av konflikten i söder. Ca 240 000 människor har återvänt efter att fredsavtalet skrevs under 2005 vilket ytterligare pressar redan sköra samhällen.

  • Afrikas Horn har drabbats av återkommande torkor, översvämningar och slutligen krig under 2006. Under normala år måste människor leva med extrem hungersnöd eller översvämningar. Livet försvårades ytterligare i december förra året i och med konflikten mellan Etiopien och Somalia.

  • I Central- och Östeuropa och forna Sovjetunionen finns flera länder med stor osäkerhet, bristande social och ekonomisk infrastruktur och svaga eller kollapsade regeringar.

  • Sydasien har den högsta siffran av absolut fattigdom bland barn, den högsta förekomsten av underviktiga barn och de högsta barnadödlighetssiffrorna i världen.

  • Mellanöstern och Nordafrika påverkas av situationen i Irak och efterdyningarna av kriget i Libanon. Våldet i de ockuperade delarna av det palestinska territoriet drabbar unga människor.

Chans att göra något bra i en krissituation

“UNICEF kan göra många saker i katastrofer”, säger Dan Tool som är chef för UNICEFs katastrofprogram. “Det lättaste för barnen är att se till att de får börja skolan igen och säkerställa att både flickor och pojkar får gå i skolan. Om man tittar på en situation som den i Darfur till exempel, går fler barn i skolan nu än någonsin förut, tack vare katastrofarbetet — och fler flickor går i skolan än någonsin i Darfur.”

“Trots att katastrofer är fruktansvärda, kan de också skapa tillfälle för att förbättra och snabbt starta en jämlikhetsprocess för kvinnorna och barnen. Samma sak gäller för hälsovård och näring.”

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.

Barn i regnigt Rafah - Gaza 2024 - cropped
Gaza

Senast i maj kommer massvält råda i norra Gaza visar en ny analys från IPC, Integrated Food Security Phase Classification. För att förhindra svältkatastrofen krävs en omedelbar humanitär vapenvila och att nödhjälp släpps in i enorm skala.

Flicka - Rafah city - januari 2024 - cropped
Gaza

Det är oförlåtligt att världen tillåter att barn svälter ihjäl. UNICEF och andra organisationer måste få komma in med mer nödhjälp. För barnens skull krävs en omedelbar humanitär vapenvila.