Haiti

Haiti är ett av de 190 länder där UNICEF finns på plats och arbetar, tillsammans med och på uppdrag av landets regering, för att skydda barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Unicef Logo Swedish
Haiti

Barn födda i Haiti löper större risk att dö de första levnadsåren jämfört med något annat land i den västra hemisfären, visar en rapport från UNICEF.