Default hero image

Överlevnad största utmaningen

för Haitis barn

Barn födda i Haiti löper större risk att dö de första levnadsåren jämfört med något annat land i den västra hemisfären, visar en rapport från UNICEF.

Skribent |

Publicerad |

2006 03 22

Uppdaterad |

2006 03 22

Överlevnad största utmaningen för Haitis barn

? Det finns få platser i världen som är sämre att växa upp i än här, säger Adriano González-Reueral, UNICEFs chef i Haiti. Haiti står för två procent av Latinamerikas och Karibiens födslar, men står samtidigt för 19 procent av dödsfallen för barn under fem år. Här dör 117 av 1 000 barn innan de når fem års ålder.

Rapporten ”Child Alert: Haiti”, som är den andra i en serie rapporter som presenterar de främsta hoten för barnen i speciella krisområden, visar att tusentals haitianska barn lever livet i en ständig kamp. De barn som bor på landsbygden saknar de allra mest grundläggande tjänsterna, och måste gå flera timmar för att nå närmaste hälsocenter eller vattenkälla. I Haitis städer är våld och övergrepp på barn vanliga som gör att barnen hamnar i en ond cirkel som är nästan omöjlig att bryta.

? Vi välkomnar det allmänna engagemanget som president René Preval har visat för att förbättra livet för barnen i Haiti, säger González-Regueral. Preval har satt barnen högst upp på sin agenda och hans politiska ledarskap kan ge de förändringar som behövs så att en bra grundutbildning och anständig hälsovård inte är en fråga om ”tur” för ett barn, utan istället klassas som normal standard.

Rapporten ”Child Alert: Haiti” handlar om hoten mot hälsa och välmående hos Haitis barn:

  • Otillräcklig hälsovård

Andelen barn som vaccineras är mycket lägre i Haiti än någonstans annars i regionen. Bara lite över hälften av alla barn är vaccinerade mot mässlingen (jämfört med 90 procent i Latinamerika och 66 procent i Afrika söder om Sahara) och två tredjedelar har inte tillgång ens till grundläggande sanitära faciliteter. Nästan 25 procent av barnen under fem år lider av måttlig eller svår undernäring.

  • Miljöförstöring

Haiti är utsatt för allvarlig miljöförstöring. Endast tre procent av landets skog finns kvar, vilket leder till stora problem och många dödsfall under orkansäsongen. Bara under 2004 dog 3 000 personer.

  • Brist på utbildning

Utbildning ger hopp om ett bättre liv, men många familjer har inte råd att skicka barnen till skolan för att avgifterna är för höga. Endast 55 procent av de barn som borde gå på lågstadiet går där. Flickor går i genomsnitt bara två år i skolan. En tredjedel av Haitis 15 ? 24-åringar är analfabeter.

  • Våld och utnyttjande

Det finns tusentals gatubarn i Haiti. Många barn tvingas in i våldsamma gäng eller arbeta som obetald arbetskraft, så kallade restavek, i hushåll. Flickor utgör tre fjärdedelar av dessa barn och de löper mycket hög risk att råka ut för trafficking till Dominikanska republiken.

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar framför allt med vaccineringar, att förbättra näringen och med kampanjer för att få in barnen i skolorna. UNICEFs program i Haiti, som har regionens största andel föräldralösa barn, innefattar även att ge hjälp och stöd till de barn som har förlorat en eller båda föräldrarna såväl som de som på annat är drabbade av hiv/aids.

UNICEF bidrar även med hygienartiklar såsom vattenbehållare, vattenreningstabletter och tvål till hushållen i Haiti som en del av paket med grundläggande nödhjälpsleveranser.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.