Default hero image

Jordbävningen på Haiti drabbade landets mest befolkningstäta område, tog urskillningslöst livet av över 220 000 människor, skadade 300 000 personer och gjorde över 2 miljoner hemlösa. Idag publicerar UNICEF en rapport om hjälparbetet under de första sex månaderna efter katastrofen och konstaterar att den humanitära krissituationen är långt ifrån över.

Skribent |

Publicerad |

2010 07 11

Uppdaterad |

2010 07 11

Sex månader efter katastrofen – akuta insatser behövs fortfarande

Det såg ut som en bombräd hade slagit ner i Haitis huvudstad Port-au-Prince efter jordbävningen. Överallt fanns skadade människor. Men redan innan naturkatastrofen var Haiti ett hårt drabbat land. Majoriteten av befolkningen levde med fattigdom, våld, dålig infrastruktur och usla sanitära förhållanden. Det är den främsta orsaken till att 1,6 miljoner människor fortfarande inte har någonstans att ta vägen och därför bor i överbelastade läger. 

Barnen i de tillfälliga lägren riskerar i högre utsträckning än andra barn att bli misshandlade och utnyttjade. De löper också högre risk att bli smittade av sjukdomar som florerar där människor bor tätt inpå varandra.

Vad gör UNICEF?

UNICEFs prioritet vid katastrofarbete är alltid att säkra barns överlevnad, utveckling och skydd. Hjälparbetet på Haiti under det gångna halvåret har bidragit till att förhindra en befarad undernäringskris och motverkat utbrott av omfattande sjukdomsepidemier. Här följer några exempel på UNICEFs insatser i de jordbävningsdrabbade områdena.

Vatten och hygien

  • Tillsammans med samarbetspartners distribuerar UNICEF dagligen 1,66 miljoner liter vatten, vilket gör att 333 000 människor nås av rent vatten och kan använda minst fem liter vatten om dagen.

  • Totalt når UNICEF 1,4 miljoner människor med en kombination av stödinsatser för rent vatten och sanitet, till exempel genom att bygga toaletter i lägren och dela ut tvål, tvättmedel, toalettpapper, bindor, tandborstar och tandkräm.

Hälsa

  • Över 275 000 barn i 727 olika läger har fått vaccinationer mot farliga sjukdomar.

  • Mediciner mot vanliga sjukdomar som diarré och lunginflammation har delats ut för att täcka behoven hos 1,7 miljoner människor under tre månader. 

Näring 

  • 2000 svårt undernärda barn har fått medicinsk behandling och näringstillskott.

  • Över 186 000 barn mellan nio månader och 7 år har fått A-vitamin tillskott.

Utbildning

  • Totalt har över 1 miljon skolbarn och över 55 000 lärare fått hjälp i form av tillfälliga lärocentrum, skoltält, leveranser av skolmaterial och lärarutbildningar.

Skydd mot utsatthet och exploatering

  • 225 barnvänliga UNICEF-stödda centrum ger över 62 800 barn runt om Port-au-Prince en trygg plats att leka på och där finns även utbildad personal som kan ge psykologiskt stöd och hjälpa barnen att bearbeta traumatiska upplevelser.

  • UNICEF hjälper till att identifiera barn som har kommit ifrån eller förlorat sina föräldrar. I slutet av juni hade över 2000 barn registrerats som ensamma i lägren, 337 barn har kunnat återförenas med sina föräldrar.

  • Tillsammans med lokala organisationer har UNICEF undersökt över 6000 misstänkta fall av människohandel med barn.

Hjälparbetet måste fortsätta

För att barns liv ska kunna räddas och livet bli tryggare och bättre måste de pågående hjälpinsatserna fortsätta med samma intensitet.

Alltför många barn och kvinnor lever fortfarande under oacceptabla förhållanden, utan ordentlig tillgång till rent dricksvatten och toaletter.

Alltför många spädbarn och barn under fem år är inte vaccinerade mot livsfarliga sjukdomar.

Alltför många barn går inte i skolan och riskerar att bli utsatta för sexuell exploatering och människohandel.

Alltför många ungdomar ser sin chans till en sysselsättning och försörjning gå förlorad. 

Att bygga uppinfrastrukturen och ett tryggare samhälle är ett arbete som kommer attta decennier. Hjälp oss att bygga upp Haiti. Skänk en gåva här.

Se en video om hjälparbetet (på engelska):

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Pojke bland rasmassor - Gaza - maj 2024
Gaza

Redan för flera månader sedan beskrev våra kollegor på plats Gaza som den värsta och farligaste platsen på jorden för barn. Sedan dess har det blivit värre. Mycket värre.

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.

Barn i Gaza bland tält - cropped desktop - 2024
Gaza

Sedan kriget bröt ut i Gaza har över 14 000 barn dödats, vilket innebär fler än vart hundrade barn. Tusentals barn har dessutom skadats och förlorat sina föräldrar. Enligt UNICEF utsätts barn oproportionerligt hårt av kriget, trots att de ska vara skyddade.