Default hero image

Hjälpinsatserna i Haiti

fortsätter trots efterskalv

Det kraftfulla efterskalv som drabbade Haiti igår orsakade inga större skador och hjälparbetet fortsätter enligt planerna. Logistiken fungerar allt bättre och UNICEF utökar nu insatserna för de drabbade barnen och deras familjer.

Skribent |

Publicerad |

2010 01 20

Uppdaterad |

2010 01 20

Hjälpinsatserna i Haiti fortsätter trots efterskalv

Den kraftiga jordbävningen som drabbade Haiti för en och en halv vecka sedan lämnade efter sig tiotusentals döda och skadade. Hundratusentals Haitier är helt beroende av humanitär hjälp och samhällssystemet har kollapsat. Lokala myndigheter och den infrastruktur som behövs för att dela ut förnödenheter har totalt kollapsat.

Distributionen fungerar allt bättre

Den stora förödelsen och den speciella situationen med en mycket liten flygplats och en obrukbar hamn har inneburit stora problem med logistik. Men koordineing och samarbete fungerar bättre för varje dag och tillsammans med andra organisationer distribuerar UNICEF nu alltfler livsviktiga förnödenheter i Port-au-Prince.

– Vi kämpar nu för att utöka våra insatser över hela staden., säger Julien Atchade, som är UNICEFs vatten- och sanitetsspecialist. Barnhem, vårdcentraler och andra strategiskt viktiga platser är prioriterade – och framförallt de stora lägren där alla hemlösa samlats. Vid dessa har vi installerat sammanlagt 82 vattenstationer och fler är på väg.

Några exempel på insatser

Med hjälp av 180 tankbilar har vi ökat vattendistributionen till 200 000 liter om dagen och vi fortsätter att förse sjukhusen med 120 000 buteljerat vatten om dagen.

Vid alla vattenstationer delar UNICEF ut vattenreningstabletter, vattendunkar och hygienartiklar.

40 000 liter bensin levereras dagligen för att kunna garantera vattendistributionen.

1 000 av de barn som kommit ifrån sin familj är nu i tryggt förvar i de trygga fredade barnzoner som UNICEF håller på att upprätta i det drabbade området.

Identifiering och registrering av ensamma barn fortsätter.

Hjälpsändningarna till Haiti fortsätter

Samtidigt fortsätter UNICEF att sända förnödenheter med flyg och landvägen. I Dominikanska republikens huvudstad Santa Domingo landar idag ett plan med 90 ton med förnödenheter från UNICEFs katatsroflager i Köpenhamn. Lasten kommer att fraktas vidare med lastbilar via en väg som säkrats och endast används för humanitär hjälp.
Idag lyfte också ett plan från Storbritannien med 5,5 ton vattenreservoarer.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.

Barn i Gaza bland tält - cropped desktop - 2024
Gaza

Sedan kriget bröt ut i Gaza har över 14 000 barn dödats, vilket innebär fler än vart hundrade barn. Tusentals barn har dessutom skadats och förlorat sina föräldrar. Enligt UNICEF utsätts barn oproportionerligt hårt av kriget, trots att de ska vara skyddade.

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.