Default hero image

UNICEF en huvudaktör

i Haiti

Barnen drabbas alltid värst i katastrofer och i Haiti där hälften av befolkningen är under 18 år är det extra viktigt att prioritera barnen. I alla katastrofer har UNICEF en nyckelroll när det gäller att koordinera och leda insatserna.

Skribent |

Publicerad |

2010 01 19

Uppdaterad |

2010 01 19

UNICEF en huvudaktör i Haiti

I Haiti arbetar UNICEF i nära samarbete med både övriga FN-organ och andra hjälporganisationer för att barnen så snabbt som möjligt ska få rent vatten, sjukvård, mat, tak över huvudet, psykosocialt stöd, skydd mot våld och övergrepp samt skolundervisning. För att hjälpinsatserna ska vara så effektiva som möjligt fördelas arbetet mellan olika ansvarsgrupper som fokuserar på olika behov. I varje grupp samlas experterna från de olika organisationerna.

UNICEF ansvarar för och leder insatserna inom följande områden:

Vatten och sanitet

Att försäkra att människor har tillgång till rent vatten och sanitet är viktigt för att förhindra att sjukdomar och epidemier sprids. Vid en katastrof distribuerar UNICEF alltid vattencontainrar, vattendunkar, rör, kranar, vattenreningstabletter, tvål , klorin med mera. Tillfälliga latriner byggs där detta behövs. Ofta hålls även utbildningar i hygienfrågor. Många vet inte att man genom att bara tvätta händerna kan förhindra att sjukdomar sprids.

Hittills har 38 vattenreservoarer installerats och fyllts med 300 000 liter vatten. Dessutom levereras varje dag 120 000 liter buteljerat vatten till sjukhusen.

Skydd mot våld och exploatering

Vid en katastrof är det vanligt att barn skiljs från sin familj. Dessa ensamma barn kan lätt bli utnyttjade eller falla offer för människohandlare som säljer barnen vidare för adoption, barnarbete eller kommersiell sexuell exploatering.

Den viktigaste akuta uppgiften är nu att identifiera och registrera alla barn som har förlorat sina föräldrar eller som har skiljts från sin familj. Två uppsamlingscenter har upprättats och registreringen har börjat. Nästa steg är att försöka återförena de ensamma barnen med sina föräldrar eller med någon nära släkting. 

UNICEF förbereder också upprättandet av trygga zoner för barnen där de kan leka och fortsätta sin skolundervisning, medan de vuxna tar itu med att bygga upp sin tillvaro och komma på fötter igen.

Näring

Många av barnen på Haiti var redan innan jordbävningen undernärda och för att förhindra att situationen förvärras och att barn dör av näringsbrist eller uttorkning till följd av diarré, delar man ut högenergikex, näringstillskott och vätskeersättning.

En sändning med 7 000 lådor med Plumpy nut (en extra näringsrik jordnötskräm som är den mest effektiva behandlingen mot akut undernäring) är nu på väg från Dominikanska republiken. Sändningen räcker till att behandla 6 000 barn mot akut undernäring. Efterhand kommer 2 000 lådor i veckan att flygas in.

Utbildning

Vid en katastrof är det viktigt att så snart som möjligt få barnen att gå i skolan igen. Dels för att de inte ska stanna i sin utveckling, men främst för att det är en bra plats för de barn som råkat illa ut och som behöver återhämta sig från svåra upplevelser. De får vardagliga rutiner, vänner, möjlighet att leka och hjälp av kloka vuxna som kan ge trygghet och värme.

Om det inte går att undervisa i de befintliga skolorna skickar UNICEF så kallade school-in-a-box – stora plåtlådor som innehåller med skolmaterial som gör det möjligt att sätta upp tillfälliga skolor var som helst.

Långsiktighet

Efter en katastrof stannar UNICEF alltid kvar och hjälper till att bygga upp samhället igen. I Haiti som är helt lamslaget kommer det att ta lång tid att återställa landets infrastruktur, skolor och sjukhus. Barnen kommer också länge att behöva psykosocialt stöd för att kunna bearbeta det de varit med om. UNICEF distribuerar så kallade Recreation kits – stora plåtlådor fyllda med leksaker, kritor, sportutrustning med mera. Genom lek, målning och spel får barnen möjlighet att uttrycka sina känslor och hjälp att komma över hemska upplevelser.

Mer pengar behövs

Behovet av akut katastrofhjälp är kolossalt och Haitis barn kommer att behöva hjälp under lång tid framöver. Skänk en gåva till UNICEFs katastrofarbete i Haiti.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Pojke bland rasmassor - Gaza - maj 2024
Gaza

Redan för flera månader sedan beskrev våra kollegor på plats Gaza som den värsta och farligaste platsen på jorden för barn. Sedan dess har det blivit värre. Mycket värre.

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.

Barn i Gaza bland tält - cropped desktop - 2024
Gaza

Sedan kriget bröt ut i Gaza har över 14 000 barn dödats, vilket innebär fler än vart hundrade barn. Tusentals barn har dessutom skadats och förlorat sina föräldrar. Enligt UNICEF utsätts barn oproportionerligt hårt av kriget, trots att de ska vara skyddade.