Default hero image

22 miljoner kronor till

barnen i Haiti

När en månad gått sedan jordbävningen drabbade Haiti har svenska folket gett 22 miljoner kronor till UNICEFs arbete för barnen. Hjälpen har strömmat in från hela världen, men behovet av resurser är långt ifrån tillgodosett. Det kommer att ta år att bygga upp landet.

Skribent |

Publicerad |

2010 02 11

Uppdaterad |

2010 02 11

22 miljoner kronor till barnen i Haiti

Efter att jordbävningen lamslog Haiti den 12 januari har engagemanget och viljan att hjälpa till varit enorm. Svenskarna har generöst öppnat sina plånböcker och många har valt att stödja UNICEFs arbete för barnen, som alltid drabbas allra hårdast i katastrofer. Via sms, webb, brev, annonser och samarbetspartners har UNICEF Sverige hittills samlat in 22 miljoner kronor, varav över 18 miljoner redan skickats iväg till Haiti.

Hjälparbetet fortsätter

Förnödenheter anländer fortfarande 24 timmar om dygnet till Port au Prince och arbetet med att ge stöd och hjälp till de drabbade fortsätter. Varje dag levererar UNICEF 800 000 liter vatten och vaccineringen av 500 000 barn fortsätter enligt planerna. UNICEF arbetar också intensivt med att ta hand om de barn som förlorat eller kommit bort från sina föräldrar. På 30 barnvänliga platser får nu de ensamma barnen mat, medicin, trygghet och psykosocialt stöd. De skolor som inte raserades i katastrofen öppnade den 1 februari och tillfälliga skolor sätts nu upp i Port au Prince.

Ännu mer pengar behövs

UNICEF räknar med att de akuta katastrofinsatserna kommer att fortsätta under ytterligare några månader. Men massiva insatser kommer att krävas under en lång tid framöver. Att bygga upp landet och ge barnen en bättre framtid kommer att ta flera år och behoven är omfattande. Mer pengar behövs för detta återuppbyggnadsarbete.

UNICEFs arbete i katastrofområdet:

Jordbävningen i Haiti är framförallt barnens katastrof. Tre miljoner människor beräknas ha drabbats och många av dem är barn. De är alltid extremt sårbara och utsatta i katastrofer och har särskilda behov av hjälp. UNICEF ser till att barnen prioriteras och spelar en nyckelroll när det gäller att koordinera och leda insatserna. I nära samarbete med både övriga FN-organ och andra hjälporganisationer kämpar UNICEF för att:

Skydda de ensamma barnen
Absolut högsta prioritet för UNICEF är att se till att de många skadade, hemlösa och bortkomna barnen hittas, registreras, skyddas och tas om hand i väntan på att bli återförenade med sina familjer. Tillsammans med Rädda Barnen upprättar UNICEF säkra barnvänliga uppehållsplatser där de ensamma barnen får mat, medicin, trygghet och psykosocialt stöd för att bearbeta hemska upplevelser. UNICEF är mycket oroade för att de ensamma barnen ska rövas bort av människohandlare, något som redan har förekommit i området. Organisationen har inlett ett samarbete med Haitis regering för att övervaka flygplatsen och landets gränser så att inga barn förs ut ur landet illegalt.

Förhindra uttorkning på grund av diarré
I ett katastrofområde där det saknas rent vatten, fungerande avlopp, brunnar och toaletter drabbas många av diarréer som för de små barnen kan vara livshotande. Uttorkning till följd av diarré är den främsta dödsorsaken bland barn under fem år. Därför har rent vatten högsta prioritet i Haiti. UNICEF har satt upp vattenresevoarer på många platser och distribuerar hundratals liter vatten dagligen. Reparationer av det befintliga vattensystemet pågår samtidigt. De drabbade familjerna får även vattenreningstabletter, vätskeersättning, vattendunkar, tvål, tandborstar och annan hygienutrustning.

  

Vaccinera mot farliga barnsjukdomar
I katastrofens efterdyningar där människor lever tätt tillsammans i läger med dålig tillgång till rent vatten och toaletter kan dödliga barnsjukdomar snabbt spridas och eskalera till allvarliga epidemier. Den 2 februari inledde UNICEF en stor vaccinationsinsats i för att skydda 500 000 barn mot mässling, difteri och stelkramp. UNICEF har evererat vaccin, sprutor och all den kylutrustning som behövs för att det ska hålla rätt temperatur hela vägen fram till barnen.

Förhindra att barn dör av undernäring
För små barn är undernäring livsfarligt. Särskilt under de första 1 000 dagarna i ett barns liv kan brist på mat och näring medföra allvarliga problem med hälsa och mental utveckling för resten av livet. UNICEFs uppgift är att se till att de allra minsta får del av den mat som nu delas ut i lägren. I katastrofområdet sätter man upp mobila näringscenter som kommer att undersöka småbarnen och ge extra näringstillskott dem som behöver det.

Starta skolundervisningen
Vid en katastrof är det viktigt att så snart som möjligt få igång skolundervisningen. Dels för att barnen inte ska stanna i sin utveckling, men främst för att det är en bra plats för de barn som råkat illa ut och som behöver återhämta sig från svåra upplevelser. Cirka 90 procent av skolorna i Port-au-Prince uppskattas vara skadade eller totalförstörda.  UNICEF ansvarar för att skolundervisningen ska komma igång igen och sätter nu upp tillfälliga klassrum med tillgång till rent vatten, toaletter och utbildningsmaterial. Från UNICEFs katastroflager levereras school-in-a-bo x, en stor plåtlåda som innehåller allt som behövs för att undervisa 80 elever.

Bygga upp samhället
Efter en katastrof stannar UNICEF alltid kvar och hjälper till att bygga upp samhället igen. I Haiti som är helt lamslaget, kommer det att ta lång tid att återställa landets infrastruktur, skolor och sjukhus. Barnen kommer också länge att behöva psykosocialt stöd för att kunna bearbeta det de varit med om. UNICEF distribuerar så kallade Recreation kits – stora plåtlådor fyllda med leksaker, kritor, sportutrustning med mera. Genom lek, målning och spel får barnen möjlighet att uttrycka sina känslor och hjälp att komma över hemska upplevelser.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.

Barn i Gaza bland tält - cropped desktop - 2024
Gaza

Sedan kriget bröt ut i Gaza har över 14 000 barn dödats, vilket innebär fler än vart hundrade barn. Tusentals barn har dessutom skadats och förlorat sina föräldrar. Enligt UNICEF utsätts barn oproportionerligt hårt av kriget, trots att de ska vara skyddade.

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.