Default hero image

Haitis barn kommer

tillbaka till skolan

Sedan jordbävningen förstörde tusentals skolor har omkring hälften av barnen i Haiti varit utan undervisning. Men under den senaste veckan har många av dem fått en plats i ett klassrum igen. UNICEF startar tillfälliga tältskolor i väntan på att de raserade skolorna ska byggas upp.

Skribent |

Publicerad |

2010 02 18

Uppdaterad |

2010 02 18

Haitis barn kommer tillbaka till skolan

Vid en katastrof är det viktigt att så snart som möjligt få igång skolundervisningen. Dels för att barnen inte ska stanna i sin utveckling, men främst för att det är en bra plats för de barn som råkat illa ut och som behöver återhämta sig från svåra upplevelser. Cirka 90 procent av skolorna i Port-au-Prince och 40 procent i de övriga drabbade områdena uppskattas ha blivit skadade eller totalförstörda. Det kan betyda att så många som två miljoner barn har berövats sin rätt till skolundervisning.

Tältskolor öppnar

UNICEF har huvudansvaret för att skolundervisningen ska komma igång igen. I nära samarbete med Haitis utbildningsdepartement sätter man nu upp 150 tillfälliga tältskolor med tillgång till rent vatten, toaletter och utbildningsmaterial. 390 school-in-a-box och 410 recreation kits levereras till 10 områden på landsbygden dit många jordbävningsdrabbade tagit sin tillflykt. UNICEF kommer nu även snabbutbilda nya lärare. Sammanlagt 700 000 elever kommer att få ta del av insatserna. Målet är att alla barn ska vara tillbaka i skolan senast den 1 april.

Se en film från det otillgängliga Mount Jacquot en bit utanför Port-au-Prince. Samhället på toppen av berget går bara att nå via branta stigar och helikoptrar har svårt att landa här. Men UNICEF har lyckats flyga hit skoltält och all utrustning som behövs för undervisningen.

Mål: alla barn i skolan

UNICEFs mål för de tre närmaste månaderna är att fortsätta stödja utbildningsdepartementet så att insatserna koordineras på bästa sätt. Lärare och föräldrar involveras i återuppbyggnaden och underhållet av skolorna och trygga platser skapas för alla barn och ungdomar.
I ett land där 40 procent av befolkningen är under 14 år måste återuppbyggnade ha fokus på barnen. Redan innan jordbävningen gick många av Haitis barn inte i skolan. Nu finns det möjlighet att ändra på det.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Skolflicka - Afghanistan 2023
Afghanistan

Över 118 miljoner flickor världen över får inte gå i skolan. Anledningarna till att så många flickor berörs är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning.

Usivak_Samira_Kadric_P6A1471_Bosnien_2023
Bosnien och Hercegovina

Merva, 7 år, löser med vana rörelser uppgifterna på engelska på sin surfplatta. Vissa av hennes klasskamrater har aldrig gått i skolan, fastän de är äldre. Men med hjälp av Akelius digitala språkskola kan lärarna möta varje barn där hen befinner sig.

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska.