Tsunami

När naturkatastrofer, som tsunami, inträffar är det alltid barnen som drabbas värst. UNICEF finns ofta redan på plats och ställer snabbt om till akut humanitär hjälp; som rent vatten, näring, sjukvård, värme och skydd mot våld och övergrepp.

UN0245867-900x600.jpg
Indonesien

Jordbävningen och tsunamin som slog till mot Sulawesi 28 september var den andra katastrofen som drabbade Indonesien på kort tid. I augusti drabbades ön Lombok av flera jordbävningar, och UNICEF kämpar nu för att hjälpa 1,4 miljoner människor, varav 475 000 barn.

UN0240792-900x601.jpg
Indonesien

Dödssiffran efter jordbävningen och tsunamin i Indonesien har nu stigit till nära 2 000 döda. 5 000 rapporteras vara saknade, och enligt myndigheterna är hoppet nu ute om att fler ska hittas vid liv i rasmassorna. För tiotusentals överlevande barn är situationen mycket svår, särskilt då många av dem har separerats från sina familjer.

UN0239947-900x600.jpg
Indonesien

Det är fortfarande oklart exakt hur stor omfattning jordbävningen och tsunamin i Indonesien har fått. Över 1 400 barn och vuxna har bekräftats döda och fler än 70 000 människor rapporteras ha tvingats fly från sina hem. Många sover nu utomhus på grund av risken för efterskalv och som alltid är barnen mest utsatta.

Unicef Logo Swedish
Japan

Den kraftiga jordbävningen och den efterföljande tsunamin har orsakat fruktansvärd förödelse i Japans nordöstra kustområden. Flera hundra tusen människor har evakuerats från sina hem och många av dem är barn. Men det finns inget som tyder på att flodvågen skapat några allvarligare skador i övriga Stilla havsområdet.

Unicef Logo Swedish
Japan

I morse drabbades Japans nordöstra kust av en av de kraftigaste jordbävningarna i landets historia. Skalvet uppmätte 8,9 och följdes av en enorm tsunamivåg som orsakade stor förödelse i området. Vågen hotar hela Stilla havsområdet och förväntas nå ända fram till Nord- och Sydamerika.

Unicef Logo Swedish
Indonesien

När skolorna i Banda Aceh, Indonesien, skulle byggas upp på nytt tog man tillfället att bygga bättre skolor än de som fanns innan tsunamin. Fram till idag har nära 350 nya skolor, som ska stå emot jordbävningar, byggts av UNICEF och deras samarbetspartners.

Unicef Logo Swedish
Tsunami

Det har gått fyra år sedan tsunamin. I ett slag förändrades miljoner människors liv. Omkring 225 000 människor dog och minst en tredjedel av dem var barn. Tusentals barn blev föräldralösa. 1,5 miljoner människor förlorade sina hem.

Unicef Logo Swedish
Tsunami

I en ny UNICEF-rapport visas de framsteg som har gjorts i de länder som drabbades värst av tsunamin 2004. Men, rapporten lyfter också fram att det fortfarande finns mycket kvar att göra.

Unicef Logo Swedish
Tsunami

80 procent av barnen som överlevde tsunamin är hoppfulla inför framtiden. Samtidigt är tre fjärdedelar av barnen rädda för att förlora en nära anhörig och över hälften av barnen känner oro för en ny jordbävning eller tsunami. Svårast är det för barnen i Indonesien, som ofta känner sig ledsna och ensamma. Det visar en UNICEF-studie som släpps idag.

Unicef Logo Swedish
Tsunami

Josh Estey De döda har begravts, människor som förlorat sina hem har fått tak över huvudet och föräldralösa barn har fått en trygg omvårdnad. Så sammanfattar UNICEF situationen idag i de länder, som drabbades av flodvågorna för snart ett halvår sedan.

Unicef Logo Swedish
Indonesien

I de områden i Indonesien som drabbades värst av tsunamin satsar UNICEF nu på att ersätta alla "tältskolor" med riktiga hus.

Unicef Logo Swedish
Indonesien

UNICEF Sveriges generalsekreterare besökte i slutet av april Indonesien. Här kan du läsa hennes resedagbok.

Unicef Logo Swedish
Sri Lanka

Shezhad Noorani En och en halv månad efter att tsunamin dödade mer än 30 000 människor på Sri Lanka saknar fortfarande tusentals barn sin ena eller båda föräldrarna. UNICEF arbetar för fullt med att hjälpa dem.

Unicef Logo Swedish
Indonesien

Susanto Efter 50 dagar utan skola är nu hundratusentals barn tillbaka i reparerade eller tillfälliga klassrum. UNICEF har distribuerat massor av ”school-in-a-box”. Varje låda innehåller allt som behövs för att undervisa 80 barn.

Unicef Logo Swedish
Thailand

Nettleton UNICEF hjälper de tsunamidrabbade barnen att bearbeta sina traumatiska upplevelser. Målning, sagoläsning och lekar uppmuntrar barnen att prata om sina känslor så att deras omedelbara sorg och oro lättar.

Unicef Logo Swedish
Indien

Det här är en berättelse om barn som överlevde flodvågorna i Indien. Sakta, sakta kommer de tillbaka till en fungerande vardag. Det tar tid att locka fram skratten igen.

Unicef Logo Swedish
Asien

De barn som drabbats av flodvågorna i Asien måste snarast åter till skolorna. Det är oerhört viktigt för samhällets återhämtning, menar UNICEF.

Unicef Logo Swedish
Indonesien

Holmes UNICEFs katastrofhjälp har nått fram till den hårt drabbade Aceh-provinsen i norra Sumatra och man koordinerar nu insatserna för att kunna distribuera förnödenheter till rätt områden längs den totalförstörda och isolerade västkusten.

Unicef Logo Swedish
Asien

UNICEFs primära uppgift i översvämningskatastrofen har varit att hålla de överlevande barnen vid liv och att återförena familjer. Efter detta flyttas fokus till rehabilitering och då gäller det att skapa trygghet och vardagliga rutiner kring barnen.

Unicef Logo Swedish
Tsunami

UNICEF säger idag att oron över att barn blivit föräldralösa eller skilda från sina familjer till följd av Tsunami-katastrofen är stor och att barnen är i omedelbart behov av omsorg och hjälp.