Default hero image

Fokus på Sri

Lankas ensamma tsunami-barn

Shezhad Noorani En och en halv månad efter att tsunamin dödade mer än 30 000 människor på Sri Lanka saknar fortfarande tusentals barn sin ena eller båda föräldrarna. UNICEF arbetar för fullt med att hjälpa dem.

UNICEF uppskattar att 3600 barn på Sri Lanka har förlorat sin ena förälder. 1100 barn har förlorat båda sina föräldrar. De flesta av dem tas om hand av anhöriga medan man fortsätter att söka efter deras föräldrar.

Registrering och identifiering

I samarbete med regeringen arbetar UNICEF med att registrera barnen i alla de hundratals läger som finns utspridda över landet. När ett barn är registrerat börjar den långa processen med att spåra familjemedlemmar och återförena barnen med sina släktingar, grannar eller bybor.

- Arbetet med att identifiera de här barnen hade hög prioritet ända från början, säger Bo Viktor Nylund, som på Sri Lanka ansvarar för UNICEFs arbete för barn med särskilt behov av skydd. Att UNICEF redan innan katastrofen drev långsiktiga utvecklingsprojekt för barn på Sri Lanka, har varit till stor hjälp under katsrofarbetet.

Tillbaka till skolan

En annan viktig uppgift är att distribuera skolmaterial för att kunna öppna tillfälliga skolor. UNICEF har tagit fram stora plåtlådor, s k “School-in-a-box”, som innehåller material för 80 elever. Att få komma tillbaka till skolan betyder enormt mycket för att de här barnen ska kunna känna lite trygghet igen.

- Vi har också försett 100 000 elever med skoluniformer. Det är den typen av insatser vi gör för att se till att barnen kommer tillbaka till skolan och stannar i skolan och för att deras föräldrar ska få det lite lättare att hantera situationen, säger UNICEFs informationssekreterare Geoffrey Keele.

Leken är lika viktig som skolan

När det gäller att bearbeta hemska upplevelser är leken lika viktig som gemenskapen och rutinerna i skolan. Som alltid under katastrofer arbetar UNICEF för skapa särskilda barnvänliga platser i lägren. Här får barnen utrymme och möjlighet att leka, rita och ägna sig åt bollsport.
Leken är en möjlighet att komma ifrån en hemsk vardag och kan vara ett första steg mot normalitet i tillvaron. Leken är också ett viktigt hjälpmedel när det gäller att bearbeta hemska upplevelser och trauman. Genom att leka teater, dramatisera saker som barnen upplevt eller rita och måla det som är svårt att tala om, kan man komma vidare.
Men när den trygga tillvaron kollapsar kommer barnen i kläm och har ofta svårt att få utrymme att leka och fortsätta vara barn. Till alla katastrofdrabbade områden skickar UNICEF därför ut särskilda ”Recreation kits” som bland annat innehåller kritor, ritblock, volleybollutrustning och fotbollar.

Stöd till ensamstående mammor

När pappan i en familj omkommer får det långvariga konsekvenser för mamman. En stor utmaning för Sri Lanka blir nu att hjälpa alla de ensamstående hushållen, men också alla de släktingar som tar hand om barnen till sina döda anhöriga.

- Kvinnorna i det här landet har inte samma möjlighet till inkomst som männen. De har mycket färre jobb att välja bland, särskilt i de mer avlägsna områdena i den hårt drabbade östra delen av landet, berättar Geoffrey Keele. Det är också svårare för kvinnor att gifta om sig när mannen har dött, vilket innebär att de är helt ensamma och utlämnade i sina försök att ta hand om barnen samtidigt som de letar jobb för att kunna försörja familjen.

- Det finns många familjer i det här landet som kommer att behöva ett stort stöd från regering och hjälporganisationer om de ska kunna klara att hantera den här tuffa situationen, menar Geoffrey.

Vill du veta vad UNICEF gör i övriga katastrofländer?

På UNICEFs internationella hemsidahittar du aktuell information om UNICEFs pågående arbete i de katastrofdrabbade länderna.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.

Barn i regnigt Rafah - Gaza 2024 - cropped
Gaza

Senast i maj kommer massvält råda i norra Gaza visar en ny analys från IPC, Integrated Food Security Phase Classification. För att förhindra svältkatastrofen krävs en omedelbar humanitär vapenvila och att nödhjälp släpps in i enorm skala.

Flicka - Rafah city - januari 2024 - cropped
Gaza

Det är oförlåtligt att världen tillåter att barn svälter ihjäl. UNICEF och andra organisationer måste få komma in med mer nödhjälp. För barnens skull krävs en omedelbar humanitär vapenvila.