Default hero image

Senaste nytt från

tsunamidrabbade länderna

Josh Estey De döda har begravts, människor som förlorat sina hem har fått tak över huvudet och föräldralösa barn har fått en trygg omvårdnad. Så sammanfattar UNICEF situationen idag i de länder, som drabbades av flodvågorna för snart ett halvår sedan.

Skribent |

Publicerad |

2005 06 14

Uppdaterad |

2005 06 14

Senaste nytt från tsunamidrabbade länderna

Det är snart ett halvår sedan flodvågor vräkte in över kusterna i åtta länder runt Indiska oceanen och förändrade livet för miljoner människor. UNICEF fanns i samtliga drabbade länder och har sedan dag ett arbetat för att hjälpa barnen och deras familjer.
Insatserna hittills kan sammanfattas så här:
UNICEF har vaccinerat 1 200 000 barn mot mässlingen, distribuerat A-vitamintillskott till 850 000 och 250 000 barn har fått tillgång till skolmaterial och därmed kunnat återgå till skolan.

Finansiering säkrad för återuppbyggnad

Efter en första bedömning av behoven gick UNICEF ut och vädjade om drygt 2 miljarder kronor för insatser under år 2005. Därutöver har vi fått in cirka 1,4 miljarder kronor till uppbyggnadsarbetet, som beräknas pågå under fem år framöver.

Landanpassade insatser

Alla de åtta drabbade länderna i södra Asien har olika behov, allt från återuppbyggnad av skolor till att bygga och etablera vatten- och sanitetssystem. UNICEF stödjer varje lands åtgärder för återuppbyggnad som en del av de olika regeringarnas övergripande återuppbyggnadsplaner. Majoriteten av UNICEFs insamlade pengar går till Indonesien och Sri Lanka, som drabbades hårdast av katastrofen.

Insatser i Indonesien

UNICEFs huvudsakliga fokus i Indonesien är utbildning. Utbildningssektorn har tilldelats runt 60 procent av landets budget på nära 190 miljoner USD. UNICEF har bidragit med 90 miljoner USD för att kunna bygga 300 nya skolor och återuppbygga ytterligare 200 i Acehprovinsen och på ön Nias, under de närmaste två åren. UNICEF påbörjade nyligen ett samarbete med Internationella Organisationen för Migration (IOM) för att bygga 200 tillfälliga skolor. Andra huvudområden i Indonesien är hälsovård och vatten, där UNICEF bidrar med infrastruktur, utrustning och utbildning i de drabbade samhällena.

Insatser i Sri Lanka

UNICEFs kontor i Sri Lanka har utvecklat en treårsplan som inkluderar alla katastrof- och återuppbyggnadsåtgärder där budgeten är 136 miljoner USD. Vatten och sanitet är ett prioriterat område och bland annat byggs 4 400 toaletter, 6 300 vattenkällor och 1 600 bad-faciliteter för att hjälpa de över en halv miljon människor som förlorat sina hem. Utbildning är även det ett prioriterat område i landet. UNICEF hjälper regeringen att återuppbygga 25 skolor och fortsätter att skicka utbildningsmaterial till elever runtom i de drabbade områdena.

Insatser i övriga länder

Maldiverna är mycket utsatta vad gäller rent vatten och, tillsammans med utbildning, är detta UNICEFs huvudfokus i landet. UNICEF kommer att ha levererat mer än 2 500 vattentank till skolor, lokala sjukhus och andra hälsovårdsinrättningar. Utöver detta sker samtidigt en utvidgning av avsaltning och utbildning av att använda och underhålla detta.

Huvudfokus för arbetet i Indien är hälsovård. UNICEF hjälper lokala hälsovårdsmyndigheter att förbättra deras förberedande åtgärder för epidemier, och fokus ligger på vaccination och ”disease surveillance systems”. UNICEF kommer att bidra med utrustning och stärka mödravården och barnhälsovården i Tamil Nadu.

De övriga länderna – Thailand, Malaysia, Myanmar och Somalia – får stöd inom en rad olika områden, speciellt fokus på arbetet kring skydd av barn.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.

Barn i Gaza bland tält - cropped desktop - 2024
Gaza

Sedan kriget bröt ut i Gaza har över 14 000 barn dödats, vilket innebär fler än vart hundrade barn. Tusentals barn har dessutom skadats och förlorat sina föräldrar. Enligt UNICEF utsätts barn oproportionerligt hårt av kriget, trots att de ska vara skyddade.

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.