Default hero image

HALVÅRSRAPPORT FRÅN

TSUNAMILÄNDERNA

Skribent |

Publicerad |

2005 06 21

Uppdaterad |

2005 06 21

HALVÅRSRAPPORT FRÅN TSUNAMILÄNDERNA

Den 21 juni presenterade UNICEF sin halvårsrapport med en fullständig redovisning av våra insatser hittills i katastrofländerna.
Här nedan har vi samlat korta fakta om hur vi har hjälpt alla de barn och familjer som drabbats av tsunamin. *Läs mer om vårt återuppbyggnadsarbete på tsunami-sidan. *

Indonesien

 • delat ut 100 000 myggnät för att skydda cirka 200 000 barn och kvinnor mot malaria

 • Vaccinerat närmare 1 100 000 barn mot mässlingen

 • Gett 400 000 barn A-vitamin, som skyddar mot blindhet och efterblivenhet

 • Delat ut 2,6 miljoner järntabletter till 26 000 gravida kvinnor

 • 10 000 kvinnor har fått en säkrare förlossning tack vare 500 förlossningskit

 • 1 miljon doser socker-salt-lösning har delats ut för att förhindra livshotande uttorkning till följd av diarré

 • 28 000 människor har fått 15 liter dricksvatten varje dag, 84 000 har fått 5 liter dricksvatten varje dag

 • över 53 000 människor har fått tillgång till hygienisk sanitet

 • distribuerat hygienkit med tvål, tandborste, tandkräm, hink, handduk, sarong och bindor till 83 000 familjer

 • närmare 800 000 barn har fått tillgång till ”school-in-a-box”

 • 17 000 barn har fått psykosocialt stöd och vård vid 21 stödenheter

 • över 1 000 barn som kommit ifrån sina föräldrar har registrerats

Sri Lanka

 • distribuerat 1,6 miljoner A-vitamindoser till 450 000 barn

 • gett 700 000 människor varav 60 000 barn tillgång till vacciner tack vare kylutrustning som är nödvändig för att vaccinerna ska hålla sig

 • försett 100 000 människor med 15 liter dricksvatten per dag

 • tillfälliga och permanenta toaletter åt 49 000 människor

 • installerat 422 vattenhål, renat 650 brunnar

 • avfallshantering i läger för 45 000 människor

 • försett 81 000 barn med sport- och lekutrustning

 • tagit fram tyg till 120 000 skoluniformer

 • städat upp 170 skolor och satt upp 97 tillfälliga skolor

 • ordnat fosterfamiljer åt 650 barn, följt upp 4 900 ensamma barn som till exempel förlorat en förälder

 • gett psykosocialt stöd till 43 000 barn

 • försett 66 000 familjer med hygienmaterial, myggnät, kokkärl, vattenreningstabletter, hinkar, madrasser, sovsäckar med mera

Maldiverna

 • vacciner till alla barn i landets vaccineringsprogram

 • nödmat till 5 000 barn

 • försett 1 750 barn med mat i ett halvår

 • byggt 39 tillfälliga klassrum

 • försett 32 000 barn med skolmaterial

 • försett 24 000 barn med lek- och sportutrustning

 • distribuerat rent vatten till 85 000 människor

 • utbildat 61 personer i hygien och hälsovård

 • nått 25 000 barn och 50 000 kvinnor med vaccinationer tack vare att vi sett över hela ”kylkedjan”

 • gett kokkärl till 5 000 familjer

 • försett 20 förskolor med böcker, leksaker och annat pedagogiskt material

Indien

 • Försett över 70 000 barn med skolmaterial

 • Försett 40 000 barn med sport- och lekutrustning

 • Utbildat över 400 lärare och andra nyckelpersoner i hur de kan hjälpa barnen bearbeta sina upplevelser

 • Försett drabbade områden med 2 300 vattentankar för rent vatten

 • Renoverat barnhälsovårdscentraler

 • Byggt över 4 000 toaletter och ordnat hygienisk sanitet åt 36 000 hemlösa människor

Thailand

 • Nått 150 000 barn med psykosociala aktiviteter

 • Försett 141 000 barn i 800 skolor och förskolor med skolböcker och sportutrustning

 • Ordnat med skolstipendier, transport och tillfälliga skolor till 2 000 barn som lever i läger

 • Utbildat 100 volontärer till lokala bevakare av barns rättigheter

 • Försett 12 skolor och 2 000 familjer med rent vatten och toaletter

Burma

 • försett 55 000 familjer med myggnät mot malaria

 • försett 53 kustbyar med mediciner

 • material till toaletter åt 2 000 familjer

 • distribuerat rent vatten åt 9 000 människor

 • renoverat 400 skolor

 • försett 60 000 elever med skolmaterial

Malaysia

 • psykosocial hjälp till 400 ungdomar och mödrar

 • utbildning i traumabearbetning

Somalia

 • vaccinerat över 1 135 barn mot mässlingen och gett dem A-vitamin

 • borrat 10 grunda brunnar, byggs 30 latriner och tagit fram 3 stora vattentankar om vardera 15 000 liter

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.

Barn i regnigt Rafah - Gaza 2024 - cropped
Gaza

Senast i maj kommer massvält råda i norra Gaza visar en ny analys från IPC, Integrated Food Security Phase Classification. För att förhindra svältkatastrofen krävs en omedelbar humanitär vapenvila och att nödhjälp släpps in i enorm skala.

Flicka - Rafah city - januari 2024 - cropped
Gaza

Det är oförlåtligt att världen tillåter att barn svälter ihjäl. UNICEF och andra organisationer måste få komma in med mer nödhjälp. För barnens skull krävs en omedelbar humanitär vapenvila.