Default hero image

Insatserna fortsätter fyra

år efter tsunamin

Det har gått fyra år sedan tsunamin. I ett slag förändrades miljoner människors liv. Omkring 225 000 människor dog och minst en tredjedel av dem var barn. Tusentals barn blev föräldralösa. 1,5 miljoner människor förlorade sina hem.

Skribent |

Publicerad |

2008 12 24

Uppdaterad |

2008 12 24

Insatserna fortsätter fyra år efter tsunamin

Tack vare alla generösa gåvor har UNICEF inte bara kunnat hjälpa miljontals drabbade barn att överleva, återhämta sig och komma tillbaka till skolan, vi har också kunnat bygga upp en bättre värld för barnen.

Katastrofarbete från dag ett

UNICEF hade redan före katastrofen fältkontor i alla de drabbade länderna och vi kunde därför snabbt komma igång med katastrofhjälpen. Sedan första dagen har vi kämpat för fullt med att dela ut förnödenheter, laga vattensystem, starta tillfälliga skolor, vaccinera barn, återförena familjer, ordna omsorg för föräldralösa och ge psykosocialt stöd till alla traumatiserade barn.

Att bygga en ny framtid tar tid

Förutom alla akuta hjälpinsatser har vi tillsammans med regeringar och lokalbefolkning även tagit fram riktlinjer och planer för den långsiktiga återuppbyggnaden. Tack vare att vi sitter med vid förhandlingsborden ser vi till att pengarna används på bästa sätt och att allt det nya byggs långsiktigt och mer barnvänligt än före katastrofen.

UNICEFs insatser under 2008 – några exempel

  • 3 669 768 barn och kvinnor har fått myggnät som skyddar mot malaria

  • 1 324 418 barn har fått psykosocial hjälp och vård

  • 757 095 fler människor har fått hjälp med vattenförsörjning, tack vare nyrenoverade brunnar och andra restaurerade vattenkällor

  • 696 291 människor har fått förbättrade vattensystem

  • 49 956 skolbarn har fått nybyggda permanenta skolor

  • 244 855 barn går i nybyggda tillfälliga skolor eller i skolor som har blivit reparerade

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

© UNICEF_UN0643861_Willocq_retusch.jpg
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.

un0691097.jpeg

Under 2023 kommer fler barn i världen än någonsin tidigare i modern historia att vara i behov av humanitär hjälp för sin överlevnad och utveckling. Det visar UNICEFs globala rapport ”Humanitarian Action for Children” som släpps idag 5 december. Framförallt är det klimatkrisen, krig och konflikter och effekterna av pandemin som driver på barns ökande behov av hjälp.