Default hero image

Den kraftiga jordbävningen och den efterföljande tsunamin har orsakat fruktansvärd förödelse i Japans nordöstra kustområden. Flera hundra tusen människor har evakuerats från sina hem och många av dem är barn. Men det finns inget som tyder på att flodvågen skapat några allvarligare skador i övriga Stilla havsområdet.

Skribent |

Publicerad |

2011 03 15

Uppdaterad |

2011 03 15

UNICEF erbjuder specialistkunskap till Japan

Direkt efter jordbävningen, som var en av de kraftigaste i Japans historia, gjorde sig UNICEF redo för insatser i de fattiga länder där det utfärdats tsunamivarningar. Men vågen mattades av under färden över Stilla havet och inga större skador har rapporterats.

I Japan däremot pågår en kamp mot klockan för att för att rädda dem som har fastnat under rasmassor. Räddningsarbetet är mycket svårt i de skövlade områdena. Mer än 100 efterskalv och tre meter höga flodvågor har rapporterats efter huvudskalvet vilket komplicerar sökandet efter överlevande. Japans regering har ännu inte bett UNICEF om hjälp.

UNICEF erbjuder specialistkunskap

UNICEF har lång erfarenhet och expertkunskap när det gäller att skydda katastrofdrabbade barn och se till att de snabbt får tillgång till vatten, toaletter, skola och psykosocialt stöd. UNICEFs högsta chef Anthony Lake erbjuder Japans regering stöd och uttrycker sin djupa sympati och medkänsla med det japanska folket:

– Vi beklagar den tragiska förlusten av så många liv. Jordbävningen och tsunamin har medfört en dubbel katastrof som lämnat många i chocktillstånd och nya hot fortsätter att skrämma folket. Och som alltid i stora katastrofer är det barnen som är de mest sårbara. Vi är redo att bidra med all den expertis och erfarenhet som vi har av att hjälpa barn i katastrofområden.

Barn i fattiga länder prioriteras

UNICEF arbetar över hela världen för att tillgodose barns rättigheter, både långsiktigt och i katastrofer. De barn som har allra störst behov av akutinsatser prioriteras högst. Japan är ett av världens rikaste länder med världens tredje största ekonomi och man har kapacitet att själva klara av den mycket svåra situationen. Däremot har UNICEF i Japan och USA haft anledning till att starta en solidaritetsinnsamling. Det bor mer än en miljon människor av japansk härkomst i USA och de har nu möjlighet att hjälpa sina landsmän.

UNICEF Sverige samlar inte in pengar till Japan

Som situationen ser ut just nu, bedömmer UNICEF att denna solidaritetsinsamling är tillräcklig för att finansiera organisationens hjälpinsatser i Japan. Därför samlar UNICEF Sverige inte in pengar till de jordbävningsdrabbade i Japan.

Även om behovet är mycket stort bland de drabbade i Japan vill UNICEF Sverige uppmana alla att inte glömma andra stora katastrofer som drabbar barn i till exempel Libyen och Elfenbenskusten.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.

Barn i Gaza bland tält - cropped desktop - 2024
Gaza

Sedan kriget bröt ut i Gaza har över 14 000 barn dödats, vilket innebär fler än vart hundrade barn. Tusentals barn har dessutom skadats och förlorat sina föräldrar. Enligt UNICEF utsätts barn oproportionerligt hårt av kriget, trots att de ska vara skyddade.

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.