UNICEFÄmne
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa ökar och drabbar allt fler barn och unga världen över. UNICEF tillhandahåller resurser och stöd för sårbara grupper, och arbetar för att minska stigmat kring psykisk ohälsa.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

un0326753-scaled.jpg
Klimatförändringar

Klimatförändringar, pandemier och psykisk ohälsa känner inga gränser, men det gör inte heller barn och ungas driv att få vara med och påverka. I vår nya fotoutställning, med 100 fotografier som alla bär på en historia och ett hopp om en hållbar framtid, visar UNICEF Sverige på vikten av att barn och unga får göra sina röster hörda.

un0399562.jpg
Psykisk ohälsa

Barn och ungas psykiska hälsa är ett eftersatt område i alla länder, även i Sverige. I UNICEF Sveriges nya rapport ”Lyssna, vi har något att säga!” delar barn och unga med sig av sina erfarenheter kring psykisk ohälsa och ger förslag på lösningar. Deras röster talar sitt tydliga språk: vuxna måste lyssna – och agera.

un0399561.jpg
Psykisk ohälsa

Pandemin har väckt stor oro för barns och ungas psykiska hälsa, men den representerar bara toppen av ett isberg. Hela en av sju barn världen över lider av psykisk ohälsa, visar UNICEFs nya rapport. Om vi inte agerar nu riskerar det att få enorma följder för barns hälsa långt bortom pandemin.

un0220698.jpg
Sverige

Sverige hamnar långt ner på listan när det gäller barns psykiska välbefinnande. Det visar en ny rapport från UNICEF, som jämför barns situation i världens rika länder.

ungdomar-och-corona-un011865-gilbertson.jpg
Coronaviruset

När skolor stänger på obestämd tid, fritidsaktiviteter ställs in och den vanliga kontakten med vänner uteblir på grund av coronaviruset, kan ungdomar känna sig både ensamma och oroliga. UNICEF har pratat med den erfarna ungdomspsykologen Lisa Damour, om hur du kan hjälpa de unga att hålla modet uppe.

IMG_7009-575x410.jpg
Våld i hemmet

Visste du att 36 procent av barnen i Sverige utsatts för någon form av misshandel av en närstående under sin uppväxt? Det vill UNICEF stoppa. Idag delar vi en pojkes berättelse. Han utsattes för psykiskt våld av sin pappa under uppväxten, men blev inte trodd och sveks av vuxenvärlden.

taggtråd-575x383.jpg
Psykisk ohälsa

Media har under hösten rapporterat om ökande psykisk ohälsa och självmord bland barn i samhällets vård. Mot bakgrund av höstens händelser måste vi påminna oss om samhällets särskilda ansvar för placerade barn, skriver Marie Hugander Juhlin, barnrättsrådgivare på UNICEF Sverige.

UN016392-575x383.jpg
Idrott och lek

Idag på internationella lekdagen vill vi på UNICEF uppmärksamma hur viktigt det är att barn får leka. För att ge fler barn möjligheten att leka och träffa andra barn arbetar våra frivilliggrupper nu med att starta och genomföra aktiviteter med barn i alla åldrar.

Unicef Logo Swedish
Ukraina

Mer än en halv miljon barn är hårt drabbade av konflikten i Ukraina. Mer än 215 000 barn är på flykt och minst var femte skola har förstörts eller skadats. Möt Anya, Zina och Anna, några av barnen i en katastrof som nästan ingen pratar om.

1509-förslag-generisk-bild-från-kampanj-2012_1_beskuren-575x355.jpg
Psykisk ohälsa

I det fjärde avsnittet av UNICEFs poddserie "Röster från bänken" möter vi Erik som fått en tidig ADHD-diagnos. Trots den kunskap som finns i samhället om att diagnosen kan innebära en ökad risk för drogmissbruk och kriminalitet, så börjar han som tolvåring att använda droger. Idag befinner sig Erik i sluten ungdomsvård efter att ha sålt narkotika.

1509-förslag-generisk-bild-från-kampanj-2013_5-575x383.jpg
Psykisk ohälsa

I det andra avsnittet av UNICEFs poddserie "Röster från bänken" möter vi Ewelina. När hon är 14 år placeras hon på vuxenpsykiatrin efter ett självmordsförsök, för att barnpsykiatrin är överbelastad. Trots att vuxna runt henne upptäckt att hon mår dåligt går hon i skolan alltmer sällan. Hon har nu missat nästan två år i grundskolan.

NEPAL-575x381.jpg
Psykisk ohälsa

Barnen i Nepal har drabbats av två stora jordbävningar inom loppet av två och en halv vecka. Det innebär en oerhört svår påfrestning, inte minst när det gäller deras psykiska hälsa, varnar UNICEF som arbetar för att ge barnen skydd och stöd.

Unicef Logo Swedish
Sverige

22 000 barn i Sverige är omhändertagna via socialtjänsten och placerade i samhällsvård. Det handlar om 22 000 barn som på grund av våld, vanvård, utnyttjande eller risker som barnet själv utsätter sig för inte kan bo kvar hemma.

maskros-575x346.jpg
Psykisk ohälsa

Ett långt sommarlov börjar närma sig sitt slut och för de allra flesta barn i Sverige är det skolstart inom någon av de närmaste dagarna. Men sommarlov och skolstart kan också innebära oro för många barn och unga i socialt utanförskap i Sverige.

Unicef Logo Swedish
Sverige

Utbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att bryta utanförskap. Ändå visar forskning med största tydlighet att skolan går i motsatt riktning. Det krävs en politisk vilja att se det sociala utanförskapets alla ansikten och agera utifrån en helhetssyn.

IMG_2867-575x446.jpg
Syrien

Att under lång tid leva under extrem stress, bevittna våld, förlora vänner och familjemedlemmar, samt att skoningslöst ryckas bort från sina hem skadar barnen i Syrien på sätt som inte alltid går att se. Därför har UNICEF upprättat barnvänliga platser där barnen får chans att uttrycka sig och att känslomässigt hantera sina upplevelser.

Unicef Logo Swedish
Demokratiska republiken Kongo

UNICEF stödjer fyra barnvänliga center i flyktingläger i Mugunga, i den krigsdrabbade norra Kivu-provinsen. I centren kan barn och ungdomar känna sig trygga och omhändertagna. Varje dag deltar runt 2000 barn i aktiviteterna i centren.

Unicef Logo Swedish
Syrien

De tiotusentals barn som befinner sig på flykt undan oroligheterna i Syrien är i akut behov av exempelvis hälsovård och skola. Nu trappar UNICEF upp insatserna för alla dessa barn som har sökt skydd i Syriens grannländer.

Unicef Logo Swedish
Egypten

Enligt de första rapporterna har 13 barn dött under upproret i Egypten. Många fler barn har skadats och bevittnat brutalt våld. UNICEF utbildar nu lärare och socialarbetare så att de ska kunna ge psykologiskt stöd till oroliga barn.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

När världen omkring barnen kollapsar behöver de inte bara vatten, mat och sjukvård – utan också skydd mot övergrepp och psykosocial hjälp. Att upprätta säkra trygga områden för att skydda barnen ingår alltid i UNICEFs katastrofinsatser. I Pakistan har hittills 109 så kallade "child-friendly spaces" öppnats i de översvämningsdrabbade områdena.

Unicef Logo Swedish
Peru

Tusentals hemlösa barn och ungdomar lider av ångest och mardrömmar efter den kraftiga jordbävningen i Peru den 15 augusti. Förutom att ge dem tak över huvudet, sjukvård, mat och rent vatten prioriterar UNICEF akuta insatser för att hjälpa barnen bearbeta sina traumatiska upplevelser.