maskros-575x346.jpg

Ett långt sommarlov börjar närma sig sitt slut och för de allra flesta barn i Sverige är det skolstart inom någon av de närmaste dagarna. Men sommarlov och skolstart kan också innebära oro för många barn och unga i socialt utanförskap i Sverige.

Skribent |

Publicerad |

2014 08 20

Uppdaterad |

2014 08 20

”Jag har missat mycket i skolan, det känns som att det är kört”

Foto: © UNICEF/Frank Aschberg

Sommarlov kan innebära havet, naturen, bad, lugn och ro och välbehövlig vila för många barn. Men sommarlov och skolstart kan också innebära stress och oro för många barn och ungdomar i Sverige. Oro över ett sommarlov präglat av missbruk eller andra problem i hemmet, dålig ekonomi eller få möjligheter till upplevelser och minnen värda att berätta om inför klassen de första skoldagarna. Stress över att klara av skolarbete, läxor och få en framtid när tankarna upptas av andra problem.

Sverige är ett tryggt och bra land att leva i för de allra flesta barn, men det gäller inte för alla. Många barn lever i socialt utanförskap och har idag inte tillgång till sina rättigheter som skälig levnadsstandard, skydd mot våld och missbruk, social trygghet eller kvalitativ och likvärdig utbildning. Det här är en påminnelse om de barnen och att vi måste kämpa extra för dem. Så här beskriver några av dem själva vad sommarlov, skolarbete och tankar om framtiden innebär för dem:

”Du vet såna här grejer som att slippa vara hemma på en tom gård hela sommarlovet. Kunna göra sånt som andra barn kan”

”På vår skola är säkert över 50 % utan betyg men skolan bryr sig inte, då skulle majoriteten få gå till socialen och det blir för många”

”I mitt fall känns det så, att man måste ha kontakter, men många av oss har inte det, då går det ju inte att få sommarjobb”

”När mina kompisar går på bio eller åker till stan har jag inte pengar. Då driver jag runt i stället eller går hem själv”

”För att jag lever i en situation som dom inte lever i. Jag har mer problem att tänka på än skolan, från socialen och hemma”

”Vissa har föräldrar som kan hjälpa med läxor, så är det inte för mig. Mamma är ensam och orkar inte”

”Jag har missat mycket i skolan och nu känns det som att det är kört”

”Vissa har en backup, har det bra hemma med saker och föräldrar som säger åt dom att plugga”

UNICEF Sverige arbetar för barn i socialt utanförskap i Sverige. Vi arbetar med att få till hållbara och långsiktiga förändringar för att barn i socialt utanförskap ska få ökad delaktighet i det svenska samhället och få sina rättigheter enligt barnkonventionen respekterade.

Våra krav till regeringen och beslutsfattare är bland annat följande:

Kopiera länk

Relaterade artiklar

sid_2020_hero_0.jpg
Sverige

Konsekvenserna av nätmobbning kan vara förödande. När barn och unga tillbringar mer tid online under covid-19-pandemin ökar risken. I en global kampanj har UNICEF tillsammans med ungdomar, sociala medieplattformar och barnskyddsexperter, tagit fram råd till unga och föräldrar för att stoppa nätmobbning och förhindra att någon drabbas.

IMG_7009.jpg
Sverige

2017 tillsattes en utredning för att se över socialtjänstlagen och i dag lämnar UNICEF Sverige in sitt remissyttrande. Vi konstaterar besviket att utredningen inte når hela vägen fram. Bland annat saknas barns rätt till delaktighet, och direktivet om “inga ökade kostnader” rimmar illa med den verklighet där lagen ska tillämpas.

1509-förslag-generisk-bild-från-kampanj-2013_7.jpg
Sverige

Under senare tid har den eskalerande gängkriminaliteten uppmärksammats stort i media. I många fall är barn både förövare och brottsoffer. En djupt tragisk utveckling, inte minst för ett land med både resurser och förutsättningar att stävja den. Idag äger en särskild debatt rum i riksdagen på temat, och mot den bakgrunden vill UNICEF Sverige ge några konkreta förslag.